Haití abans del seisme

Segons canalsolidari.org, abans del sisme, el 75% de la població haitiana no tenia accés a aigua potable, el 56% vivia per sota de la pobresa absoluta i el 49% de nens no anava a escola. Els successius expolis i la inestabilitat política han marcat de forma dramàtica la vida del poble més empobrit d’Amèrica… Una altra manera de veure aquesta realitat.

Les etapes de la Història

Tema 4

Sap diferenciar les diferents etapes de la història a partir del diferents fets històrics que la determinen.

Activitats: Representació del nostre passat

Respon a la llibreta, sota el títol, Etapes del passat:

  1. Quants milers d’anys fa que va aparéixer l’ésser humà?
  2. La prehistòria és abans de la història per què l’ésser humà no coneixia…?
  3. Al Neolític l’ésser humà es sedentaritza? V o F?
  4. Com s’anomena la part final de la Prehistòria?
  5. Anomena les tres grans etapes de la Història i una característica de cadascuna

Els principals accidents geogràfics del planeta

Tema 2

Coneix i localitza els principals accidents geogràfics del planeta, en especial d’Europa, d’Espanya i de Catalunya.

Coneix els principals accidents geogràfics:  Fitxa “El relleu de la Terra”

Localitza els principals accidents geogràfics.  Fitxa “Relleu i la hidrografia de Catalunya”. Fitxa “El relleu i la hidrografia de l’Estat espanyol”. Fitxa “El relleu i la hidrografia d’Europa”.  Fitxa “El relleu i la hidrografia de la Terra”.

Jocs

Jocs de localització.  Heu d’aconseguir la màxima  puntuació en cada apartat!!

Les línies imaginàries.

Tema 1.

Coneix i situa en el globus terraqui i en el planisferi les següents línies imaginàries: paral·lels, meridians, equador, meridià de Greenwich, fusos horaris

– Per què el meridià 0º és diu de Greenwich? Resposta

– Què és un fus horari? Resposta

– Com funciona una zona horària? Resposta

Si vols obtenir un Mapamundi amb les coordenades geogràfiques clica aquí

Tasques a realitzar:

  1. Definir els conceptes de globus terraqüi, planisferi, paral·lels, meridià, equador i fusos horaris.

Repassar:

Les coordenades geogràfiques

Latitud i longitud

Apren a localitzar un punt en el planisferi

Paral·les importants

Avalua’t

  1. On sóc? Feu aquesta activitat als ordinadors
  1. Feu la fitxa que us donarà el professor “Les coordenades geogràfiques”.