Home

FEBRUARY 2015

Our school receives coverage in the local magazine, “Tot Mataró”!

El “Tot Mataró” dóna covertura a la nostra escola!

 

L’escola Peramàs, en un programa pioner d’introducció de l’anglès a l’escola

Imparteix assignatures en aquesta llengua en el marc d’una aposta pel plurilingüisme

Visual i Plàstica en anglès a Peramàs

L’escola de Mataró Josep Manuel Peramàs va ser proposada el curs passat pel Departament d’Ensenyament per a formar part del Grup Experimental per al Plurilingüisme; grup exclusiu i integrat, en aquell moment, per només 50 escoles de tot Catalunya i que té com a objectiu activar el procés d’aprenentatge de les llengües estrangeres al nostre país.

“L’aposta ha suposat una ampliació del temps de treball que els nostres alumnes realitzen en llengua anglesa”, explica el Cap d’Estudis del centre, Joan Llorens. Llorens assegura que “es tracta d’oferir als nostres alumnes contextos d’aprenentatge significatius i el més variats possible, en els quals adquireixin la nova llengua fent-ne un ús real”. Així s’imparteix en anglès la Visual i Plàstica i també es porten a terme activitats dirigides en llengua anglesa a les àrees d’Educació Física i Música, i en l’activitat de Tallers.

La millor competència educativa
Darrere d’aquest projecte hi ha un potent Grup Impulsor, integrat per l’Equip Directiu del Centre, Especialistes en Llengües Estrangeres i mestres d’àrees no-lingüístiques, centrats a trobar les millors estratègies per tal que els alumnes de l’escola Josep Manuel Peramàs assoleixin millors resultats en competència comunicativa en llengua estrangera, així com els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea i els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern.

 

 

SEPTEMBER 2014

Our school has been selected to be part of el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme. Click on the image to learn a little bit more about the project:

La nostra escola ha estat escollida per a formar part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme. Fes click damunt la imatge per aprendre més coses sobre el projecte:

marcpluri_top_g

And surf our blog to see the activities we are carrying out!

I navega pel nostre bloc per veure les activitats que estem portant a terme!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *