Excel 6

Hauràs d’aplicar tot el que has après a Excel en una aplicació pràctica pels teus estudis (per exemple control de notes de cada avaluació). Hauràs d’introduir la funció SI (condicional) i BUSCARV. Un altra cosa, també caldrà que facis servir la funcio “fecha”.

També caldrà que facis servir les funcions ja treballades en les altres pràctiques: Suma, contar, promedio, redondear, etc.

Excel 5

Ara et toca comparar els resultats de 10 atletes de la prova de marató al llarg de quatre competicions. Les columnes seran les localitats catalanes (les que vulguis) on s’han fet les competicions i les files seran els atletes. A cada cel·la posaràs els temps empleats per cada atleta en realitzar la prova (Inventa-te’ls).
Dóna-li un format atractiu i clar al full.
Calcula a partir de la cinquena columna la mitjana del temps(promedio) que ha fet servir cada atleta en les quatre proves, el menor temps empleat a les proves (min) i el major temps (max) empleat.
Elabora un gràfic en el què quedi clar quin és el millor atleta (el tipus de gràfic l’has d’escollir tu).
Posa “Temps de marató en l’encapçalament i Federació Catalana d’Atletisme” amb el número de pàgina al peu.

Excel 4

Una ONG està portant a terme un estudi sobre la immigració a Espanya i necessita conèixer el percentatge d’estrangers segons el país de procedència.
Mitjançant un full de càlcul:
1.- Posa el títol “Immigració a Espanya” centrat

2.- Troba els percentatges d’immigració d’homes i dones de cada pais, a partir d’aquestes dades:
Milers d’homes Milers de dones
estrangers estrangeres
Xina 220 100
Colòmbia 344 213
Equador 120 67
Romania 122 121
Marroc 423 79
Guinea 99 123
3.- Fes els següents gràfics:
– Un circular amb les dades Colòmbia
– I un altre en forma de columnes amb les dades d’Equador i Guinea.

Excel 3

Es tracta de fer un full de càlcul sobre l’equació de segon grau. En una cel·la de color vermell s’hi ha de poder entrar un nombre qualsevol, positiu o negatiu, que correspon al coeficient de “x al quadrat”. En una altra cel·la de color verd s’hi ha de poder posar un altre nombre que correspon al coeficient de “x” i finalment en una cel·la groga s’hi ha de poder posar el valor del terme independent. El full de càlcul ha de fer que ,de forma automàtica, aparegui en una cel·la taronja un resultat de l’equació i en una cel·la rosa l’altre.

Només recorda que a Excel per fer una arrel quadrada cal posar =raiz(rang) i a rang posaràs la cel·la de la qual vols trobar l’arrel quadrada.

L’enviaràs al professor amb el nom excel3.

Excel 2

Fent servir els formats de cel·la, fes un quadre amb el teu horari de classes setmanals d’aquest segon trimestre. Fes servir diferents formats, segons el tipus d’assignatura.

Ho lliuraràs al professor amb el nom excel2.

Excel 1

Caldrà que facis un full per calcular els despesses que pot tenir una persona de la teva edat. Hi posaràs les entrades de diners i les sortides. La diferència entre les entrades i les sortides són els teus “estalvis” o els teus “deutes”. S’hi podran fer 10 entrades i 10 sortides. No cal que totes estiguin plenes, però s’hi ha de poder posar les 10 de cada tipus.

Ho enviaràs al professor amb el nom excel1.

Què recordes de Word?

Cal redactar un document amb Word on puguis mostrar tot el què has après en els darrers cursos en relació a aquest programari.

Pot servir-te com a guia la pàgina www.aulaclic.com

En principi hi ha dues sessions de classe per fer la pràctica.

Es lliurarà per correu-e al professor. Bona feina!