Featured post

Disseny i Construcció de prestatgeries per a l’aula de tecnologia.

  Disseny i Construcció de prestatgeries per a l’aula de tecnologia.

ÍNDEX

 1. Definició del projecte i cerca d’informació.

  1. Definició de la necessitat. Què podem fer per millorar l’aula de tecnologia? On guardar les eines, on desar els projectes en curs? , on desar materials fungibles? Magatzematge de fusta, plàstics, metalls, etc…

  2. Condicionants: Haureu de comptar amb els materials i eines disponibles a l’aula de tecnologia, si cal alguna eina o material, pregunteu si és possible aconseguir-ho.

  3. Cerca a internet, documentació existent, altres realitzacions semblants, preguntar a altres persones, llibres bricolatge, catàlegs comercials, etc…

 2. Exploració d’idees:

  1. Proposar entre diverses idees la més idònea per als condicionants que tenim de pressupost, material, aula, etc….Realitzar pluja d’idees, esbossos, ésser creatius fins arribar a una proposta de solució.

 3. Plànols definitius de la idea triada.

   Presentació en format normalitzat.

  1. Plànols d’especejament.

  2. Plànols de conjunt.

  3. Esquemes de muntatge.

 4. Planificació del treball.

  1. Full de procés.

 5. Construcció del mobiliari.

  1. Full de fabricació.

 6. Memòria econòmica.

  1. Estimació del material consumit incloent-hi el no aprofitat i multiplicar per preu unitari.

  2. Estimació en percentatge de pintura, cola etc…


   Enllaços interessants:


   http://www.xtec.cat/aulatec/muntaula.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=9f_3t2Ydc70

Escenari de concerts.

Activitat de taller per a l’alumnat de tercer d’ESO.

Haureu de realitzar la memòria de l”Escenari de concerts.

Aquesta memòria ha de constar dels següents apartats:

1. Índex

2. Descripció del projecte.

Expliqueu amb una extensió d’un full com és l’escenari, quines instal·lacions té, material emprats, Disseny.

3.Plànols.(S’hauran de realitzar en una làmina de dibuix amb el seu caixetí corresponent)https://acrobat.com/#d=SqwymQAYlX9-*637wRKxrw

 • Plànol especejament de l’escenari
 • Perspectiva de l’escenari.
 • Plànol instal·lació elèctrica.

4. Construcció de la maqueta.

 • Llista dels materials emprats
 • Llista de les eines utilitzades.
 • Full de procés.(3 peces) Veure pàgina 193 llibre de tecnologia.
 • Full de fabricació.(de les 3 peces anteriors).

5.Memòria econòmica.Veure pàgina 194 llibre de tecnologia.

6. Avaluació de la maqueta.

 • Anàlisi des del punt de vista estètic.
 • Valoració dels materials emprats i possibles alternatives.
 • Valoració del procés de construcció i millores en la forma de fer-ho.
Data d’entrega: 28 de febrer de 2011.

Tangram online

Ara que ja tenim el Tangram força avançat podeu practicar construint figures mitjançant la següent aplicació.

[kml_flashembed movie="http://www.fileden.com/files/2009/2/12/2318772/tangram.swf" width="430" height="350" wmode="transparent" /]

Aturada obligada

Com tots vosaltres sabeu el Seminari de Tecnologies, al igual que la resta del centre, s’ha vist obligat a aturar el seu funcionament per causes majors

sant_marti2
Foto cortesia del professor Jordi del Barrio