Invents

La tecnologia ha permès l’evolució, extensió i acomodació de l’espècie humana sobre la Terra. La humanitat ha esdevingut creadora gracies als invents. Però inventar té un procés tecnològic que implica dedicació, temps, diners i sobretot: creativitat.

Posem d’exemple la història de l’automòbil:

Quin ha estat, segons la teva opinió, l’invent més important de la humanitat? Per què? (Redacta de 8 a 12 línies)

http://www.educar.org/inventos/lineadeltiempo/default.asp

http://www.xtec.cat/~pgabriel/cronologia.htm

http://www.xtec.cat/~pgabriel/invents.htm

http://www.xtec.cat/~pgabriel/inventors.htm

Hola, món.

Aquest és el bloc de Tecnologia dels alumnes de 1er d’ESO de l’IES Puig-reig.

Es tracta d’una eina més per facilitar la comunicació i l’aprenentatge.

És un invent que poc a poc construirem entre tots.

Salut i endavant!