Presentació EOICAT 2016

Presentació utilitzada en el fòrum EOICAT, 15 d’abril 2016 a Tarragona.

Reflexions sobre Kahoot i Socrative

Kahoot i Socrative són, de fet, eines complementàries i es poden fer servir conjuntament si ens convé.

Una experiència recent em va portar a utilitzar Socrative per tal de comprovar si les explicacions donades durant un Kahoot s’havien assimilat i es recordaven.

Vista l’experiència, m’adono de les fortaleses i potencials de cadascuna de les eines i d’unes quantes millores en la implementació dels exercicis per a futures ocasions.

Kahoot

  • Perfecte per enriquir la dinàmica de les classes, perquè crea entusiasme i esperit competitiu. L’alumnat pot jugar en petits grups de 3 o 4, així discuteixen entre ells quina pot ser la resposta correcta i a més fan falta menys dispositius per jugar.
  • Permet treballar a fons les preguntes plantejades, ja que el professor controla el ritme del joc i abans de passar a la pregunta següent veu quants encerts i errades hi ha hagut i pot donar les explicacions que calgui.
  • Permet treballar amb vídeo a les preguntes, cosa que, fins al moment, Socrative no permet.
  • Té una gran col·lecció de tests públics que podem fer servir ràpidament.
  • Permet compartir tests fàcilment.

Socrative

  • Treu la pressió del temps per a respondre, ja que la rapidesa de resposta no compta.
  • Permet posar “feedback” a les preguntes, de manera que l’alumne llegeix al seu dispositiu el perquè de la resposta, sense haver d’esperar que el professor/a ho expliqui a tothom.
  • Té mode d’equips per generar competició en base a encerts i rapidesa, com Kahoot, però és prioritàriament individual. Genera informes detallats de les respostes de cada alumnat, útil de cara a tutories i seguiment.
  • Genera informes de rendiment de les preguntes, la qual cosa permet adaptar-les per a futures ocasions.
  • No és àgil per compartir tests.