CURS D206 – Ús metodològic de les pissarres digitals .XTEC

Curs sobre PDI, programari Notebook i utilització d’altres eines que el programari de gestió de la PDI us posa a l’abast (metodologies, recursos…)

La pissarra digital està considerada a l’actualitat com a un dels millors mitjans de projecció col·lectius. Amb el suport d’una PDI, professorat i alumnes poden generar tota mena de continguts d’una forma anàloga a la de la pissarra tradicional – de guix i esborrador -, però, amb tota la potencialitat d’un complex sistema tecnològic connectat a diversos perifèrics i interconnectat a una xarxa de telecomunicacions. La pissarra digital permet que l’alumnat sigui qui investiga, canalitza la informació i la transmet en un llenguatge adaptat a les necessitats del seu grup-classe.

CURS D206 – Ús metodològic de les pissarres digitals .XTEC

Entorns telemàtics d’educació i eines web 2.0 del Departament d’Ensenyament

Aquesta és l’estructura dels entorns telemàtics i de les eines web 2.0 que hores d’ara proposa el Departament d’Ensenyament. La imatge pertany a un curs de formació per a coordinadors TIC/TAC (CTTC). Aquestes eines us poden ser realment útils per a desenvolupar el currículum ja que entre d’altres possibilitats, us permeten publicar treballs individualment o en grup amb els alumnes i realitzar infinitat d’activitats d’ensenyament – aprenentatge així com en alguns casos avaluar-les.

Eines web 2.0

Eines web 2.0

Aquí teniu les pràctiques que cal llegir per conèixer el funcionament d’aquestes magnífiques eines web 2.0 i EVEA:

Pràctica 4 – Entorns telemàtics d’educació i formació: Àgora, Odissea, XTECBlocs, La Prestatgeria

Pràctica 5 – Entorns telemàtics d’educació i formació: Recursos XTEC, CESIRE, edu365, Espai LIC, JClic, QV, col·lex, eduwiki

Sort!

David Montero Pozas