B2 Del vector a la planxa de gravar. Expressió vectorial i estampació

Montse Noguera (Escola d’Art i Disseny Llotja. Barcelona)

Una experiència que connecta els processos vectorials per a l’expressió gràfica amb les possibilitats d’elaborar matrius per a l’estampació. Il·lustracions generades i treballades des d’un programa vectorial varen ser fresades en un suport apte per a l’estampació. Tals exploracions plàstiques es varen dur a terme en col·laboració amb el projecte CRIG (Col·lecció Rubiralta i Garriga) i la intervenció de l’ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana.

Presentació