Forests

                                                                                                       

Hi there! This week we have had a little talk about how we get paper. We have also discuss the importance of recycling. With leftover paper we found, children have designed a forest. Let’s be environmentally  friendly!  

Hola a tots! Aquesta setmana hem parlat de com s’obté el paper, i sobre la necessitat de reciclar. Amb cartró i retalls de paper els nens i nenes han dissenyat uns boscos. Tinguem cura del medi ambient!

A container for every need

 

We needed a container for the toilets in the school, so we could recycle the paper we use for drying our hands. We knew this time the container should be BROWN! So children decorated them using paper, brown paint and glue. They placed them in the toilets for Primary Education.

Our students also went to some Infant Education groups to tell them about the blue containers. They also offer them 3 of them so they could recycle paper!

Veient la necessitat que teníem de disposar de contenidors de residus orgànics per als lavabos d’Educació Primària, vam decidir crear-los amb les nostres mans! Sabem que aquest cop els contenidors han de ser marrons. Els nens i nenes els han decorat, fent servir paper, pintura de color marró i cola.

També vam passar per algunes classes d’Educació Infantil per explicar als nostres companys on poden buidar les papereres de l’aula quan aquestes estiguin plenes. Finalment, els vam deixar 3 contenidors pel posar al seu passadís.

 

Dolphins Class

Our first steps on recycling paper

                                                                                                                                                                                                   Have a look at the pictures and check last week’s work!

We have decorated paper baskets from the Cucut’s class. We explained them where to throw tissues and napkins (in the brown baskets) and that all the other kind of paper goes to the blue one (newspapers, cardboard, boxes…)

Mireu les imatges i podreu comprovar la feina feta la setmana passada!

Hem decorat les papereres de la classe dels cucuts.  Els hem explicat on llençar els mocadors i els tovallons de paper (a la paperera marró) i que la resta de papers va a la blava (diaris, cartolines, capses de cartró…)

 

Hello everyone! Hola!

 
Welcome to the school’s Science Blog! 😀  
 
Benvinguts al bloc de ciències de l’escola!

 
We have designed BIG BLUE CONTAINERS. We throw PAPER in the paper basket and then we recycle it.
THANK YOU!
 
També hem explicat als DOFINS on han de llençar els papers. Hem decorat les papereres de la classe.
Els mocadors i tovallons i la pell de la fruita van a la paperera de color marró (ORGANIC).
GRÀCIES!