January 2022

Aprofitant eines en línia per idear activitats en grup amb els nostres alumnes

Tot i la irrupció sobtada de la pandèmia de COVID-19, molts docents se les van idear per continuar amb la seva ensenyança i van buscar l’ajuda de mitjans que fossin d’utilitat per a les classes, com ara els blocs de notes compartits.

català

Embracing online tools to devise group activities with our students

Despite the sudden outbreak of the COVID-19 pandemic, many teachers managed to continue their teaching and sought the help of tools that would be useful for their classes, such as shared notepads.

English

Aprovechando herramientas en línea para idear actividades en grupo con nuestros alumnos

A pesar de la irrupción repentina de la pandemia de COVID-19, muchos docentes se las idearon para continuar con su enseñanza y buscaron la ayuda de medios que fuesen de utilidad para sus clases, como por ejemplo los blocs de notas compartidos.

español