5 de January de 2021

Refreshed teachers’ section

The section for English and literature teachers has been redesigned with new contents and a straightforward layout.

English

Sección para profesores renovada

La sección para profesores de inglés y literatura ha sido rediseñada con nuevos contenidos y un diseño sencillo.

español

Secció de professors renovada

La secció per a professors d’anglès i literatura ha estat redissenyada amb nous continguts i un disseny senzill.

català

Welcome to English Studies EN!

Welcome to this education blog that aims to be a learning journal in the English language.

English

Benvinguts a English Studies EN!

Benvinguts a aquest bloc educatiu que té com a finalitat ser un diari d’aprenentatge en llengua anglesa.

català

¡Bienvenidos a English Studies EN!

Bienvenido a este blog de educación que pretende ser un diario de aprendizaje en lengua inglesa.

español