Practicar l’anglès oral

Per poder practicar l’anglès oral amb  qualitat i que no sigui una pel·lícula on tothom parla i el registre és  més informal, hi ha dues webs molt bones.  Jo les recomano tant als profes que tenen alumnes a partir de sisè com  als professors que volen millorar el seu listening.
http://www.TED.com
http://www.elllo.com