Practicar l’anglès oral

Per poder practicar l’anglès oral amb  qualitat i que no sigui una pel·lícula on tothom parla i el registre és  més informal, hi ha dues webs molt bones.  Jo les recomano tant als profes que tenen alumnes a partir de sisè com  als professors que volen millorar el seu listening.
http://www.TED.com
http://www.elllo.comPresentació

Aquest bloc pretén contribuir amb el desenvolupament del projecte TIC del Col·legi Santa Teresa de Lisieux de Barcelona i servir d’eina de comunicació entre els professors i la comunitat educativa en general.

Porta principal del Col·legi Santa Teresa de Lisieux de Barcelona.

De manera progressiva, s’implantarà l’ús de l’ordinador en les aules per part dels alumnes d’acord amb el Projecte EduCAT 1×1 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Perquè aquesta implantació es faci d’una manera natural i efectiva és necessària la implicació de tots i una col.laboració mútua constant.

Compartir idees, suggeriments, dubtes i recursos serà la millor manera d’avançar en la construcció d’un projecte educatiu d’acord amb les necessitats actuals.

Creiem que un bloc d’autoria col·lectiva pot ser un bon recurs per tal d’actualitzar i  millorar l’ensenyament i l’aprenentatge.

Gràcies per la vostra col·laboració.