Seqüècia de la 5a. sessió

Calendari: 21 d’abril de 2.008

1 – Novetats

Experimentació amb alguns programes bàsics d’administrador de xarxes cablejades i wireless. Documentació teòrica sobre xarxes per a poder resoldre problemes momentanis.

  • El programa ipscan va molt bé per gestors de xarxa quan volen saber quines IPs estan ocupades o no, apart que també dona altra informació. Es pot descarregar de:

http://www.lambdasi.com.ar/default.asp?sec=3&suple=0

  • Un altre programa que localitza i calcula cobertures és el netstumbler. Ens orienta molt del soroll que fan els APs (acces point vulgo antenes) i la seva cobertura. El podem descarregar de:

http://netstumbler.softonic.com/

Presentació del portal edu3.cat http://www.edu3.cat/

Informació sobre la trobada de centres amb projecte TIC- ECA

2 – Temes curriculars i de competències TAC

Llengua catalana

http://www.ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm (resum de gramàtica)

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/ (vocabulari)

http://www.ub.es/slc/ffll/accgex.htm (programa GEX)

Llengua castellana

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/

proyectos2004/ale/index.html

(aprenentatge del castella, variat d’ortografia, vocabulari, escriptura, lectura,…)

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/ (aprenentatge de les vocals)

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/ (aprenentatge de les consonants)

Llengua anglesa

http://www.phrases.org.uk/ (frases fetes, idioms)

http://www.better-english.com/ (Lliçons d’anglès on line)

3 – Presentació d’experiències de centre

Animals fantàstics

http://www.xtec.es/%7Erbarque/Informatica-audiovisuals/Fantastic/index.htm

Animacions amb el Paint i Animation pro

http://web.terrassa.org/web-pame/eduterrassa/host/mira/anipaint7.htm

4 – Projecte TAC

Revisió del treball col·laboratiu.

Finalització dels continguts.

Testimoni de la 4a. Sessió

Novetats

En l’apartat de novetats s’ha comentat la possible activació de l’aplicatiu gepse per a donar d’alta material iformatic nou adquirit pel centre i donar de baixa el maquinari absolet.

Davant alguns dubtes i problemes que hi ha en algún centre sobre el sistema wifi i especialment pels portatils,  es comenta algunes aplicacions que es poden trobar per la xarxa i que poden ser útils per a gestionar la xarxa wireless.

Un dels assistenst comenta de l’existència d’un programa , el Net Set Man, que amb un sol click pots canviar de xarxa i que guarda configuracions de red en el cas que s’hagi de traslladar el portatil d’un centre a un altre. Permet cambiar perfils, IP, Màscara de suxarxa, passarel·la, DNS, el nom del PC, fins a sis perfils personalitzats. Es pot descarregar de http://www.netsetman.com/index.php?s=nsm

El formador disposa d’unes aplicacions per a escannejar IPs i calcular les cobertures dels diferents APs (acces point, vulgo antenes) en el cas que tinguem dubtes d’on podem o no treballar amb els portatils. Per no allargar més el tema i atès que no ho té a mà, es compromet a donar els llocs on es pot descarregar i que ho comentarem en la propera sessió, però que de totes maneres ho pasarà al bloc del seminari.

El programa ipscan va molt bé per gestors de xarxa quan volen saber quines IPs estan ocupades o no, apart que també dona altra informació. Es pot descarregar de http://www.lambdasi.com.ar/default.asp?sec=3&suple=0

Un altre programa que localitza i calcula cobertures és el netstumbler. Ens orienta molt del soroll que fan els APs (acces point vulgo antenes) i la seva cobertura. El podem descarregar de http://netstumbler.softonic.com/

Temes curriculars i de competència TAC

S’ha obert un debat força participatiu sobre l’us de le TIC i MAV en els centres. Els assistents, la majoria coordinadors d’informàtica del seu centre, exposen la situació del seu centre i la opinió que els sembla a ells de com podriem  dinamitzar les competències digitals en els nostres centres.

S’arriba a fer les valoracions següents:

  • Els companys no s’involucren massa en la utilització de les TIC.
  • Cada dia costa més de motivar-los, especialment en les escoles rurals en que el maquinari existent és vell i semiabsolet.
  • Que els companys no més disposen de la figura del coordiandor d’informàtica, per norma general, quan tenen algún problema a nivell d’ususari.
  • Que és més fàcil conseguir un treball sobre paper perque els alumnes tenen les habilitats per fer-ho, que no pas mitjançant les TIC perquè es necessiten unes habilitats de programari que a vegades els hi manquen.
  • Costa dinamitzar i animar als companys a desenvolupar projectes.
  • Quan es tracta d’un projecte de treball, els companys resposabilitzen al coordinador d’informàtica.
  • Donat el moment d’impàs en el que estem, hi ha confusió i desorientació. (canvis de sistema operatiu, aplicació de competències digitals, noves aplicacions al mercat que no arriben a les escoles…)
  • Que hi ha companys que tenen el recel de que els seus alumnes siguin més hàbils amb les TIC que no pas ells mateixos.

Presentació d’experiències de centre

No es porta experiències noves en el si del seminari per part dels assitents.

Es dona difusió de les experiències de la Mostra 2.007 mitjançant la seva web.

Projecte TAC

S’anima als assitents que vagin fent la previsió de complecció de la web de wikispaces.com, per tal de finalitzar els continguts de la Comarca de la Noguera.

Sequència de la 4a. sessió STAC

Calendari

Propera sessió: 18 de febrer de 2.008

1.- Novetats

Està previst que a finals de febrer (falta confirmació) s’obri l’aplicatiu GEPSE per a donar d’alta maquinari nou adquirit pel centre per al corresponent manteniment.

Previsions pels seminaris STAC pel curs vinent.

2.- Temes curriculars i de competències TAC

Webs interessants de recursos on line sobre el llenguatge:

Lectoescriptura

http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/lectoescritura.htm

Per a alumnes nouvinguts

http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_xerranca.htm

Diccionaris per a nens àrabs, xinesos, urdús (material per l’aula d’acollida)

http://www.edu365.cat/agora/dic/catala_arab/

http://www.edu365.cat/agora/dic/catala_xines/index.htm

http://www.edu365.cat/agora/dic/catala_urdu/index.htm

Diccionari audivisual

http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/diccionaris.htm

Ortografia bàsica:

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm

Anglès

http://www.englishclub.com

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/index.html

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/freeexercises.htm

3.- Presentació d’experiències de Centre

http://phobos.xtec.net/audiovisuals/lamostra/007/treballs.php

http://rociocabanillas.blogspot.com/2006/06/declogo-y-contradeclogo-tic.html

http://213.0.8.18/portal/Educantabria/Congreso%20Competencias%20Basicas/Flash/JORDI_ADELL_SEGURA/JORDI_ADELL_SEGURA.swf

4.- Projecte TAC ( Treball col·laboratiu)

Concreció de dates finals.

Testimoni de la 3a. sessió

En l’apartat de novetats, la voluntat de què hi ha en alguns centres de voler allotjar videos per complimentar les webs de centre o blogs, s’ha dedicat uns minuts a donar informació precisa sobre el tema així com del programari existent que als assistents al seminari els hi funciona.

Del Pinnacle Studio, s’ha comentat que hi ha l’opció de fer video en modalitat “transmisión por internet”, el video resultant és més lleuger amb els formats Widows Media o Real Video.

La Diana comenta que en molts ordinadors hi ha el Movimarker de Windows que és un editor de video bastant arregladet.

Del programari de poder guardar videos de http://youtube.com al nostre ordinador en format avi, l’Edurad comenta que hi ha el programa aTube.catcher que es pot descarregar lliurement de http://www.softonic.com/s/atube-catcher i que es bastant fàcil de manejar.

L’Eduard també comenta la web http://www.peliculas24h.com Les pel·licules, que són gratuïtes, es veuen en qualitat reduida.

A continuació, el formador comenta els noms de dos programes: el VirtualDubMod per desdoblar pel·licules en dual, ja que el reproductor multimedia treu tots els idiomes a la vegada, cosa que s’evita si s’utilitza, com a visualitzador, el Videolan també conegut per VLC. Els dos programes es poden descarregar lliurement de la web.

http://virtualdubmod.uptodown.com/

http://vlc-media-player.uptodown.com/

La Mercè pregunta si algú sap alguna experiència sobre la utilització de web camp. La Diana dóna coneixement d’una experiència de comunicació entre nens de diferents escoles, dins d’una mateixa zona, amb el programa de telefonia Skype (http://skype.softonic.com). En Benet comenta que hi ha material sobre utilització de web camp a Escola Oberta en els seminaris de NEE ( http://www.xtec.net/dnee )

En el si del seminari, algú pregunta per un conversor de so i video eficients. Del so se li recomana l’Audacity i el Cdex. També el Musicmatch però aquest últim programa es necessita llicència. De convertor de video, sempre que sigui avi es pot convertir en altres formats mitjançant l’Studio i si no, el Dr Divx que es pot baixar de http://www.softonic.com

Per acabar, es donen alguns llocs web per a poder allotjar videos i altres fitxers:

Video: http://youtube.com http://dailymotion.com http://dalealplay.com

So: http://www.clickcaster.com http://razz.com

Fotografies: http://flickr.com http://fotolog.com

Fitxers diversos: http://badongo.com

En l’apartat d’experiències i materials, la diana dóna a conèixer el treball d’una companya i ens passa les webs:

http://www.angles365.com/blogs/index.htm

http://laiazurita.blogspot.com

La última part de la sessió es concreta que abans de que s’acabi el 2n. trimestre, la web de La Noguera hauria d’estar ja en vies de complecció avançada i es deixaria l’últim trimestre per a polir-la. A tal efecte, els assistents van fent practiques d’edició de pagines web a noguera.wikispaces.com amb l’assessorament d’en Benet qui és el qui té experiència en aquest espai.

Seqüència de treball 3a. sessió

3ª sessió: dia 21 de gener de 2.008

1.- Novetats

Webs pràctiques:

http://www.go2web20.net/

Un directori completíssim de companyies de serveis realitzat amb flash que ens permet saber a què es dediquen tan sols fent un clic al logotip corresponent. La web consta d’una llista de Web 2.0 (diguem-ne de segona generació o webs dinàmiques, o php…).Ve amb un petit buscador per a facilitar allò que busquem, si no, podríem perdre’ns en la recerca. Es podem ordenar alfabèticament i per data. Totes les companyies tenen l’enllaç per anar a la web; i un mateix proposar pàgines per a què siguin afegides al llistat.

Pràctica.- cercar “jamendo”

http://www.netvibes.com/

http://www.google.es/ig?hl=es

Serveis web que funcionen com a escriptoris virtuals i que són molt útils al deixar-les com a pàgina d’inici.

http://vixy.net

Un converter de videos de youtube en diversos formats, entre ells , avi

http://www.cinealacarta.com/web/index2.asp

Web per a veure cinema online.

2.- Temes curriculars i de competències TAC

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/catala/index.htm

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/angles/index.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/dictados.htm

http://pacomova.eresmas.net/

http://www.bibliomania.com/

http://www.rong-chang.com/

3.- Presentació d’experiències de centre

http://quimgrau.blogspot.com/2007/03/els-pirates-de-menrguens.html

Revista d’audioviuals d’en Jaume Samarra TIC, TIC, TIC

http://www.xtec.cat/crp-segria/11-av/resum.htm

http://www.xtec.cat/crp-segria/11-av/resum1.htm

http://www.xtec.cat/crp-segria/11-av/resum2.htm

http://phobos.xtec.cat/crp-segria/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=109

Ullada a les activitats d’altres Stac dels SSTT Lleida

http://phobos.xtec.cat/tic-lle/

4.- Projecte Tac

Concreció de terminis per a la complecció de la webquest de la Noguera

Testimoni de la 2a. sessió STAC

1.- Novetats:

Hi ha hagut debat sobre la utilitat o no d’utilitzar wikispaces com a lloc de publicació.

Tothom qui vol fa proves a http://kimet.wikispaces.com.

Es valoren els avantatges i els incovenients de publicar en un llloc on tothom pot tenir accès a modificar informació o esborrar-la.

En Benet, comenta el fet que l’administrador de la pàgina web és qui a últim moment decideix el que es publica, recuperant informació esborrada intencionadament o accidentalment, amb capacitat de bloquejar IPs, etc. També es comenta el fet de què es un bon lloc per a realitzar treball cooperatiu.

El Joaquim comenta, que de moment, wikispaces, per a començar a publicar, podria ser-nos útil, que sempre es pot recuperar la informació i que sempre podem fer traspàs del treball fet a pàgines estàtiques, si es creu oportú.

Es comenta el fet que al moment de posar informació sobre la comarca, les imatges i els textos haurien de ser genuins per estalviar-nos problemes amb autoritzacions, llicències i drets d’autor.

El Joaquim s’encarrregarà de l’estructura inicial de la web per a què, al més aviat possible, els alumnes que treballin la comarca vagin omplint informació.

2.- Temes curriculars i de competències TAC:

Després de la presentació de webs aportades pel dia de la sessió, alguns membres del seminari recorden que hi ha molt material a l’edu365, en relació a llenguatge i altres àrees.

http://www.edu365.cat/primaria/index.htm

La Mercè de la Zer Espernallac, ens comenta que ella ha fet un recull de recursos per a llengua anglesa i que es poden trobar a la web de la seva Zer.

http://www.xtec.es/centres/c5008066/webs%20importants/Pagines%20web.htm

La Rosa també aporta al seminari recursos web elaborats per una companya de la Zer del Sió.

http://www.xtec.net/%7Emsolduga/menu/finestra/indexcatala.htm

3.- Presentació d’experiències de centre:

La Mercè, mestra d’anglès, en ha portat material. En primer lloc ens ha portat unes presentacions fetes amb power-point amb le títols de “Peter Pan” i “The beauty and the beast”, dos contes explicats, amb imatges sequènciades, pels nens en llengua anglesa. També aporta un DVD d’unes experiències audiovisulas en que els alumnes havien de fer un fotomuntatge amb Studio, a partir d’un diàleg donat i assajat. Finalment ens presenta uns murals on hi s’hi mostra els aspectes més importatnts de la lliçó que s’ha estudiat en aquell període, així com alguns treball fets amb word sobre idioms (frases fetes en anglès)

4.- Projecte:

Es concreten les tasques per a començar a publicar i en un primer moment es creu oportú delegar a cada escola/zona un apartat de la informació en que s’anirà bastint la webquest de comarca de La Noguera. Alguns membres del grup no es troben massa còmodes amb les webs de wikispaces, tenen dubtes, algú mostra més interès pel procediment que han de fer els nens, altres pel contingut de la informació.

Superats els recels, s’acorda que per a començar, es vagi bastint la part teòrica del projecte i es deleguen apartats. Si algun grup d’alumnes tenen més capacitat de treball o alguna escola té més disponibilitat, podrà completar els apartats que queden buits i millorar els altres si es creu oportú. Així doncs, mans a l’obra.

Noguera:

Situació i límits: Zer Montsec.

Morfologia i relleu: CEIP La Noguera.

Hidrografia: Zer Espernallac.

Clima: CEIP: Gaspar de Portolà.

Vegetació: Zer Serra LLarga

Sector primari: CEIP L’Alber

Sector Secundari: CEIP de Ponts

Sector terciari: Zer El Jonc

Comunicacions: CEIP Angel Guimerà

Poblament: CEIP Bonavista.

Llocs d’interès turístic: CEIP Balaguer.

Fauna:

Gastronomia:

Aspectes històrics:

Altres.

Sequència de treball 2ª Sessió

1.- Novetats.

En Benet Gené m’ha fet arribar un lloc per a publicar webs de forma senzilla i on podreim anar completant informació sobre la Noguera, si ho creiem convenient.

http://wikispaces.com/ 

I per mostra un botó. Mireu com quedarien les diferents pàgines al link següent:

http://kimet.wikispaces.com/

Altre lloc susceptible per a publicar

http://ca.wikibooks.org

2.- Temes curriculars i de competències TAC

Llenguatge : Comentari de les competències bàsiques de llenguatge.

Recursos web, experiències, utilització de recursos tecnològics en referència als diferents apartats del llenguatge.

Ortografia castellana:  http://www.aplicaciones.info/

Recursos per l’àrea d’anglès:  http://www.primaryresources.co.uk/index.htm

Dictats en línia: http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/dictats/index.htm

3.- Presentació d’experiències de centre.

Si teniu alguna experiència de caire general que els alumnes hagin treballat les TIC, podeu presentar-la a la resta de grup de mestres.

http://quimgrau.blogspot.com/2007/02/volta-ciclista.html

4.- Proposta de projecte TAC susceptible d’experimentació al centre.

Exemple de webquest:

http://www.xtec.es/~aalas/webquest/nocturnes.html

Concrecions sobre el projecte col·laboratiu: distribució de tasques, disseny, temporalització,… 

Situació i límits. Morfologia i relleu. Hidrografia. Clima. Vegetació. Fauna. Economia – Sector primari. – Sector Secundari. – Sector Terciari. Comunicacions. Poblament. Gastronomia. Aspectes hostòrics. Llocs d’interès turístic. Mapes. 

Testimoni de la 1ª sessió STAC

1.- Procediment del seminari.

 22/10/2007 – 21/4/2008

(15 hores) de 15:00h. a 17:00h.

5 sessions de 2 hores presencials i 5 hores de treball individual.

Està previst fer un minicongrès de Seminaris durant l’última sessió per a fer un balanç dels mateixos.

Seminari no formatiu. Hi pot haver un mínim de formació si s’escau.

Novetats, si s’escau.

Els seminaris pretenen potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI. Es fonamenten en la metodologia de l’aprenentatge entre iguals.

Els seminaris de dinamització han de constituir-se en un referent per a l’ús transversal de les TAC entre els centres de cada zona mirant d’ajustar-se a les directrius comunes establertes pel Departament

Objectius

-Fer dels espais de formació punts de trobada que garanteixin el diàleg i l’intercanvi d’experiències entre iguals, a partir dels quals reflexionar sobre les estratègies que s’estan revelant com a profitoses.
– Impulsar el treball en xarxa entre centres de la mateixa zona.
– Mostrar les possibilitats didàctiques dels nous llenguatges.
– Potenciar el desenvolupament de projectes curriculars innovadors pel que fa a la integració de les TAC a les aules.
– Proporcionar assessorament pedagògic als centres en relació a l’ús curricular les TAC.
– Reforçar l’opció pel programari lliure i els estàndards oberts.

2.- Novetats.

Dotacions.- Estan aturades per motius diversos.

Cablatge.- Hi ha un retard temporal de sis mesos respecte les previsions.

3.- Temes curriculars i de competències TAC

Decret 142/2007

Tractament de la informació i competència digital

La competència en el tractament de la informació incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Per això és una competència transversal que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les àrees curriculars. No hi ha un tractament de la informació al marge dels continguts específics de les àrees i, per contra, el desenvolupament realitzat en una àrea pot ser transferit a les altres, si el professorat fa activitats explícites de transferència. També cal tenir present que hi ha factors personals (estils d’aprenentatge) i socioculturals que poden determinar la manera d’accedir i processar la informació i que, per tant, el professorat haurà de ser sensible a la diversitat de maneres de fer amb què es pot trobar. A més, la comunicació d’aquesta diversitat pot donar pistes a altres nois i noies de com procedir en el desenvolupament d’aquesta competència. No solament cal respectar aquesta diversitat, sinó que pot ser una eficaç eina d’aprenentatge.

Aquesta competència es desenvolupa en la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital). Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les seves pautes de descodificació i transferència, així com l’aplicació en distintes situacions i contextos del coneixement dels diferents tipus d’informació, les seves fonts, possibilitats i localització, i dels llenguatges i suports més freqüents en què sol expressar-se aquest coneixement.

Transformar la informació en coneixement exigeix el domini de les destreses relacionades amb el raonament per organitzar-la, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de distint nivell de complexitat; en definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs de coneixement. Significa, així mateix, comunicar la informació i els coneixements adquirits emprant, de manera creativa, recursos expressius que incorporin, no solament diferents llenguatges i tècniques específiques, sinó també les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

L’ús reflexiu i competent d’aquestes tecnologies és clau en el desenvolupament de totes les competències, però en l’àmbit del tractament de la informació té una especial rellevància ja que ajuda a extreure el màxim rendiment a partir de la comprensió de la naturalesa i manera d’operar dels sistemes tecnològics, i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral (tenir una actitud crítica i reflexiva davant de la ideologia que transmeten i que condiciona la vida individual i social). Aquesta competència, que anomenem digital, també suposa emprar les TIC com a eina en l’ús de models de processos: matemàtics, físics, socials, econòmics o artístics; processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa; resoldre problemes reals; prendre decisions; treballar en entorns col·laboratius ampliant els entorns de comunicació, per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals; i generar produccions responsables i creatives.

El coneixement i domini d’habilitats tecnològiques bàsiques permet incorporar amb eficiència l’ús interactiu d’aquestes eines en les pràctiques educatives i saber optimitzar-les tot adaptant-les a propòsits col·lectius i personals.

Per ser competent en aquest àmbit també s’han de mobilitzar estratègies d’ús davant els canvis de programari i maquinari que van sorgint, així com fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles per resoldre situacions reals (d’aprenentatge, treball, oci…) de manera eficient. En especial, cal tenir en compte que els textos són no-líneals (hipertext), interactius i en format multimèdia, la qual cosa exigeix l’ús de diferents tipus de processos de comprensió i de variades estratègies per al seu ús en diferents contextos comunicatius, que la mateixa tecnologia potencia.

En síntesi, el tractament de la informació i la competència digital implica anar desenvolupant metodologies de treball que afavoreixi que els nois i les noies puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies. També ha de potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació.

Proposta:

Llenguatge:

Durant les properes sessions s’intentarà fer un recull d’activitats vàlides i recursos web que es puguin relacionar amb les competències de llenguatge, segons el decret 142/2.007,  atenent els apartats següents:

Expressió oral:          Fonètica

Expressió escrita:    Tipologia de textos.

Comprensió oral:

Comprensió escrita:

Treball sistemàtic de la llengua:            Gramàtica            Ortografia       

 …………. 

4.- Presentació d’experiències de centre.

El senyor Josep Pedrós ens ha presentat una experiència sobre els nens i nenes estrangers escolaritzats al CEIP La Noguera i que van utilitzar els recursos tecnològics. El resultat del mateix són uns murals impresos amb molt bona qualitat.

El senyor Joaquim Grau presenta tres presentacions power point realitzades pels alumnes del seu centre. La primera és un text instructiu sobre la confecció d’una màscara de carnaval, la segona és un petit camp semàntic sobre els animals domèstics en anglès amb sons incorporats de http://www.findsounds.com; i la tercera és un resum del tema dels mitjans de transport de cicle mitjà.

Experiències d’altres centres que hem mirat per internet:

Zer l’Eral: Video i radio.

http://www.xtec.es/centres/c5008108/index.htm

http://www.xtec.cat/ceipalfes/digitals.htm

http://www.xtec.cat/ceipalfes/publi06/indexpubli.htm

http://www.xtec.es/ceipalfes/novetats.htm 

Alpicat

http://www.xtec.cat/ceip-drseres-alpicat/alumnes/fotomitj.htm 

Alfarràs Zoo d’en Pitus.

El punt http://www.xtec.net/ceip-pinyana/audiovisuals.htm 

Almacelles.

Quixot. http://www.xtec.es/centres/c5000341/imatges/quixot.htm 

La Seu

http://www.xtec.net/innovacio/comunicacio/pdf/socjo.pdf 

El Rosselló. Mena de web quest sobre el Segrià

http://www.xtec.cat/centres/c5004000/segria/index.htm

http://www.xtec.cat/crp-segria/11-av/experiencies/docs/exemples.pdf 

Terres de Ponent

http://www.xtec.es/ceipterresdeponent/projectes2.htm 

Alguaire

http://www.xtec.net/ceipteresa-bergada/informatica.htm#carica2006 

Practiques 1 Presentacions automatitzades de fotografies a la web

http://www.xtec.net/ceip-practiques1-lleida/

5.- Proposta de projecte TAC susceptible d’experimentació al centre.

Webquests

http://www.xtec.cat/recursos/webquests/ 

Proposta:

Webquest sobre la comarca de la Noguera.Després de valorar la possibilitat de completar la wikipedia, es buscaran altres fonts i epais web  per a publicar i deixar la webquest ubicada.