Repassa les taules de multiplicar. Punxa els globus amb el resultat correcte.

tablas-9-nuevas