Mòdul1-anàlisi dels blocs

Blocs del Ceip Jacint Verdaguer. A la pàgina web d’aquest centre hi ha l’apartat BLOCS, en el qual trobem la feina que fan els mestres i els alumnes a l’escola. El bloc és una molt bona eina de comunicació entre la comunitat educativa, de la qual no podem excloure’n les famílies. Hi trobo a faltar un espai de reflexió i aportació per part dels pares i les mares, un espai on ells també puguin sentir-se creadors, un espai de debat, de fòrum de l’educació.

L’altre bloc que m’ha agradat és el del Ceip Lavínia, que l’utilitza com a eina de dinàmica de grup o tutoria per als alumnes de 6è de primària. Penso que és un bon moment per donar espais de creació, de discussió i opinió entre els alumnes. Al mateix temps crec que la tasca del docent és de revisió i observació per detectar anomalies o problemes entre ells. Hi ha d’haver una supervisió per part del mestre, donant autonomia als alumnes, però sense deixar de perdre de vista que estem educant. Podria haver-hi un espai de tutoria individual, on els alumnes es poguessin dirigir al mestre de forma inidividual i privada.

Penso que els blocs són una eina molt interessant a les escoles i es poden aprofitar en molts aspectes. També penso que és important encaminar-ne el seu ús i funcionalitat. Pensar en les edats dels usuaris dels blocs i en funció d’això crear-los amb uns centres d’interès concret. Pensar que darrera de cada infant hi ha una família que també pot intervenir en els blocs. Construir plegats el bloc.

Els blocs han substituït les pàgines web?

SPLAT!

SPLAT!

El títol del mural de Sol Lewitt que s’exposa al Caixa Fòrum de Barcelona sumat a l’expressió col·lectiva del grup d’alumnes de 1rB de la Vedruna-Tona han estat el motiu d’inspiració per al nom d’aquest bloc.