PERCUSSIÓ COPORAL

PARCUSSIÓ COPORAL DE LA MARXA TURCA DE MOZART

https://www.youtube.com/watch?v=175rcpCQk7Q