van gogh

cn001486

Aquest projecte està pensat per realitzar-se a 3er d’Educació Infantil. Es portarà a terme en l’àrea de descoberta de l’entorn natural i social amb sessions setmanals d’aproximadament una hora de duració. A part d’acostar la figura del pintor Van Gogh als alumnes, també es pretén que desenvolupin la seva creativitat i gaudeixin amb els materials plàstics que es presenten. s_p5130036

El projecte constarà dels següents apartats:

*Petit resum de la biografia de l’artista.

*La tècnica de la pinzellada. Quines obres ha fet servir aquesta tècnica i quines no. Veure les diferències en les obres que ha utilitzat aquesta tècnica i en les que no l’ha utilitzada.

*Diferències de colors en els diferents quadres. Obres de colors càlids i de colors freds.(Això vol dir un treball previ de diferenciar els colors càlids dels freds)

*El retrat. Què és un retrat. Conèixer alguns dels retrats que va pintar Van Gogh.

*Conèixer les obres més representatives del pintor. A part de fotografies, llibres i altre tipus de material aportat pels alumnes s’hi pot afegir observar i conversar  entorn algunes obres dels artistes presentant-los un video.

*Fer de petits pintors:

* en alguna sessió és pot reproduir alguna de les obres del pintor,

* en d’altres utilitzar la tècnica de la pinzellada sense voler representar cap obra concreta

* pintar en colors càlids i també en freds

* descobrir el retrat

(Es pot aprofitar alguns dels moments en què els alumnes actuen d’artistes per reproduir música tipus relaxant per tal de crear un clima adient al treball clicant la icona d’audio).

*Col·lecció de bits de les obres més representatives del pintor. Es tracta de memoritzar 10 de les obres més famoses i treballades al llarg del projecte.