Hola, món!

ATENCIÓ: Només es permet entrar als links dels jocs directes. a cap més de la pàgina ni entrar en anuncis ni altres links que ofereixin les pàgines on enllacen els vincles.

Aquests links estan escollits per finalitats educatives i per donar un aire diferent als temes que treballem a l’aula.