Mapa d’Egipte il·lustrat

Activitat de Ciències Socials per a 1r d’ESO de l’alumnat de les classes de 1r B1 i B2.

Com hem acabat la unitat dedicada a l’Antic Egipte i esteu tan impressionats per les immenses construccions, estàtues i pintures que ens van deixar, elaborareu un mapa on posareu les fotos dels monuments més representatius, els que vosaltres escolliríeu per veure si féssiu un viatge,  amb un peu de foto que indiqui el seu nom. Després haureu de fer una presentació on surtin les fotos amb un petit comentari de cada una d’elles.

Aquesta activitat serà part de la nota d’avaluació d’aquesta unitat, comptarà un 20% de la nota de la unitat. El treball s’haurà de fer en grups de 2 a 4 persones. El temps d’elaboració serà de 15 dies, per tant s’haurà de lliurar després de Setmana Santa.

A continuació us poso un exemple de com podria ser el mapa.

 

Mapa de lugares y templos

http://egipto.com/mapa_egipto/

El procés d’elaboració començarà creant un document compartit en el drive de google.

A continuació, buscareu un mapa de l’antic ‘Egipte.  El copiareu, sempre posant la web d’on l’heu tret. També podeu captar-lo de Googlemaps.

Afegireu les imatges fent servir el PicMonkey. Però abans, quan us baixeu la foto amb el Thinglink li posareu el nom del monument i on es troba.

Després, fareu una presentació (ppt, open office impress…) en la dedicareu una diapositiva per a cada imatge. Indicareu el període històric al que pertany, qui la va fer construir o ampliar i una petita descripció.

Com a mínim hauria d’haver els següents llocs: Alexandria (catacumbes), Les piràmides de Giza, Menfis, la piràmide esglaonada  i mastabes de Saqqara, la piràmide de Daixur, la piràmide i les oques de Meidum, els temples d’Abydos, Luxor, Karnak, Edfú, Kom ombo, Philae, Dendera, Abu Simbel, la Vall dels Reis, Deir el Medina i Deir el-Bahari.

Recursos:

http://www.egipto.com/

http://www.disfrutaegipto.com/monumentos

http://es.egypt.travel/

http://www.arteespana.com/arteegipcio.htm

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/egypt/art-esp.html

http://www.egipto.com/arte/

http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/ocegipcio.pdf

http://cultura-egipcia2011.blogspot.com.es/2011/05/principales-obras-arquitectonicas.html

Presentació

Estudiarem la matèria fent una combinació de coneixements històrics i geogràfics. Els  continguts de geografia que treballarem es corresponen amb la geografia física, climatologia i la geografia del paisatge. Mentre que els d’història inclouen l’estudi de les societats prehistòriques fins al món clàssic.

http://timerime.com/user_files/130/130146/media/Cursos-gratis-de-Historia-y-Geografia.png http://4.bp.blogspot.com/-BC_UcfaCpoM/UGCpvzVb1lI/AAAAAAAAAMg/QmYdADdqI28/s1600/present1.gif

Durant les 3 hores de classe a l’aula grup es dividirà el temps en tres parts:
a) Revisió de la feina feta.
b) Aprofundiment en la màteria.
c) Treball individual.

Normes d’utilització de la llibreta . Es valoraran dos aspectes: que estiguin recollits els treballs fets durant el curs i que estigui ordenada. Cada tema haurà d’estar clarament separat i al final de cada tema hi figurarà el vocabulari.

Treball personal a casa. Els deures seran els que no s’hagin pogut acabar a classe o bé els que posi el professorat.

Estudi: és important que repassis els apartats que no t’hagin quedats clars. També l’és que ho facis per a la realització de les proves escrites