03PÀGINA DE C. SUPERIOR-Matemàtiques-

ACTIVITATS PER C. SUPERIOR

MATEMÀTIQUES
Operacions 7x           Operacions 23               Operacions 37
Operacions 93x        Operacions 111            Operacions 95: Operacions 125:      Operacions 134Pot    Operacions 179 OPeracions 181       Operacions 187           Operacions 192 Operacions 215x     Múltiples 225x             Operacions 226 Operacions 234x
Generador 262       Generador 264x

Divisibilit 147          Divisibilitat 163              Divisibilitat165

Nombres 75             Nombres 82()                    Nombres 145           Nombres 144          Nombres rom 255          Nombres rom 260

Nombres de 194   Nombres dec 195           Nombres dec op 2
Fraccions 3               Fraccions 40                        Fraccions 41

Tant per cent 39

Proporcinalitat/Escala 127             Proporcionalitat/Escala 128 Proporcionalitat 154                          Proporcionalitat 156

Pes 34               Pes 35                            Pes 36               Pes 138

Temps 2          Temps 30

Geometria 1Àrea             Geometria 2Cares.             Geoplà 4 Gemetriafigures 5           Geometriafigures 6           Geometriafigures10

NOMÉS 6È

Nombres enters 31
Nombres enters 53
Restes enters 106
Restes enters 112
Operac enters 114
Nombres enters 116
Op amb enters 140
Nombres enters 150
Op. amb enters 171
Op amb signes 160