Mapa d’ Europa en relleu

Aquest dijous hem començat, amb els alumnes de 6è, el mapa d’ Europa en relleu.