Pàgina ZER

En aquesta pàgina hi penjarem les activitats fetes a nivell de ZER.

CURS 2015/16
Treballem l’ obra de Josep Albanell

Els alumnes de CM i CS de l’ Escola Sol Naixent hem llegit el llibre de ” La bruixa Katric Catrack i la fada Dolsi Tante…Hem treballat l’ autor, el seu llibre del que hem fet comprensió, vocabulari i dites . Finalment n’ hem fet una auca .