Comiat de la Fernanda

La Fernanda  se’ n va a Linyola . Entre tots li hem fet aquest àlbum de dibuixos .