VALORACIÓ FINAL

     Estic encantada amb el treball realitzat en aquesta assignatura, l’avaluació que en faig és EXCEL·LENT.

     L’aprenentatge ha estat molt  dinàmic i actiu. Hem realitzat un munt de petits projectes: hem participat en un debat, hem estat creadors de material didàctic, hem estat avaluadors d’un recurs i finalment i hem utilitzat el blog com a eina per a poder organitzar-nos les idees i compartir les nostres reflexions al llarg de l’assignatura. També hem après a saber fer ús crític i reflexiu dels recursos que tenim al nostre abast i conèixer diferents actituds i les seves conseqüències en el tractament de la diversitat, base fonamental per a futurs psicopedagogs.

     Aquesta assignatura m’ha permès: enriquir-me personalment, relacionar teoria i pràctica, conèixer entorns de treball com el blog i la webquest, i entendre la importància de treballar la INTERCULTURALITAT d’una manera transversal intensa i motivadora des de la tolerància i el respecte.

dsc05312.JPG

VALORACIÓ DE LES PACS REALITZADES

       La realització de totes les Pacs ha sigut molt enriquidora, m’he divertit, he gaudit, he aprés, …, però sobretot he compartit molt amb alguns companys i companyes.

       Crec que totes les tres Pacs es complementen. En primer lloc a la pac1 vam observar i analitzar un conflicte intercultural, on es vam haver d’enfrontar amb diverses opinions i debatre-les per poder arribar a una conclusió basada en la interculturalitat. Posteriorment el fet d’elaborar un material formatiu en format webquest (pac2), va ser molt  significatiu per tal de donar solució a aquests conflictes que van sorgir de la pac 1; va ser a partir de les idees i de les falses creences que vam observar a la pac1 que ens va sorgir la idea per dur a terme la segona pac. I finalment en l’última pac (pac3) hem avaluat, criticat i proposat idees per la millora dels materials de treball de la interculturalitat que existeixen a partir del que hem aprés a través de l’elaboració d’un material a la pac2.

       Personalment el què més m’ha agradat es veure com cada dia més la gent s’implica en el fet de treballar de forma intercultural a les seves aules. Donat que els que portem molt de temps treballant en “aules plenes d’interculturalitat” i que les tenim en compte cada minut dels nostres dies ara veiem com els i les mestres s’impliquen amb aquest tema amb l’objectiu d’enriquir i gaudir de la diversitat cultural.

mon_informatica.jpg

VALORACIÓ DE RECURSOS PER A LA INTERCULTURALITAT

 Us presento una sèrie de Web quests sobre Interculturalitat 

elaborades per companys i companyes de la UOC.

INDIANA JONES A LA RECERCA DE L’ANTIC EGIPTE:

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=8846&id_pagina=1

       És una WQ amb aspectes molt interessants per treballar una cultura tan meravellosa com l’egípcia. És un projecte centrat en el coneixement d’una cultura antiga, que va servir d’inici de molts aspectes culturals actuals, des d’un nivell bàsic pel que fa al treball d’interculturalitat.

      Des del meu punt de vista, centren les investigacions en el coneixement i la comprensió d’una cultura, amb la posterior comparació amb la cultura pròpia actual; deixant de banda el relativisme cultural absolut i l’etnocentrisme, es situen en un punt molt pròxim a l’objectiu de la interculturalitat, interpretant la relació entre cultures com un aspecte positiu i fort.

LLEGENDES DE DRACS AL MÓN:

http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=3631&id_pagina=1

         M’encanta aquesta WQ. Trobo que és una molt bona idea  plantejar les similituds entre les diverses cultures a través d’un element tan atractiu per l’alumnat con són els dracs. Estic d’acord amb l’objectiu que busquen i com ho plantegen, ja que si que és veritat que no som tan diferents com semblem; i que cal trobar aquelles similituds que ens apropen a les altres cultures i ens ajuden a entendre-les i a poder-les gaudir.

        És una bona eina per afavorir la integració dels i les alumnes nouvinguts/des, ja que planteja un intercanvi de coneixement amb les altres cultures, remarca la coexistència entre manifestacions culturals diverses i permet la comprensió mútua entre diferents grups culturals.

        Comparteixo la idea que cal la comprensió de les altres cultures, sense imposicions (etnocentrisme), per tal de veure que entre elles hi ha intercanvis, que hi ha aspectes comuns que fan que “no siguem tan diferents”; i que cal el contacte entre cultures i el descobriment de valors comuns per fomentar la interculturalitat

 UN DIARI DE VIATGE:

http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=3712&id_pagina=1

      El nivell d’interculturalitat en que es basa la vostra WQ correspon a un nivell baix de coneixement. Coneixement que ha de permetre que l’alumnat s’entengui millor els uns amb els altres, tot tractant-se amb respecte i tolerància, i valorant la diversitat que els envolta i de la qual formem part com quelcom que enriqueix les nostres vides; tal i com expliqueu en el vostre projecte.

       Crec que principalment la vostra WQ gira entorn d’aquests eixos:

  • Aprendre a respectar les diferències culturals, com a factor d’enriquiment de la pròpia cultura.

  • Valorar la necessitat d’intercanvi cultural, com a concepte de creixement i desenvolupament cultural.

     Quedant molt clars els objectius a aconseguir i com arribar a ells.

VALORACIÓ MATERIAL

        En aquesta tercera PAC he analitzat la webquest web tour multicolor” seguint tres punts de referència per dur a terme l’anàlisi: la fonamentació psicopedagògica a nivell educatiu, el nivell d’interculturalitat i els aspectes metodològics propis dels recursos TIC.

        La web quest es basa en activitats de recerca sobre les tradicions, la història i sobre la forma de vida de la gent a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. L’alumnat fa un passeig virtual per diverses pàgines web relacionades amb el tema, on han de trobar informacions sobre aspectes diversos de cultures llunyanes. La finalitat del treball és desenvolupar una competència moral ajustada a l’entorn de la diversitat cultural utilitzant les TIC, que els i les alumnes arribin a certes conclusions i prenguin posicionament a favor de la tolerància i el respecte envers altres cultures per tal de veure la necessitat de construir un món millor.

        A nivell educatiu, aquest recurs està dissenyat sota el model constructivista de l’aprenentatge, ja que segueix els seus principis (Jonassen, Peck i Wilson, 1999). Parteix de la construcció del coneixement  a partir de les interaccions en contextos rellevants; que aquest coneixement s’estimula per una qüestió de necessitat, de desig de saber; i que el significat del qual es negocia de forma social i no es crea sempre de la mateixa manera. La web quest fomenta l’aprenentatge significatiu propi del constructivisme, posant a l’alumnat en un posicionament actiu davant l’aprenentatge per tal d’enfortir la seva motivació i així el seu aprenentatge.

        Partint de la teoria constructivista fonamento que les activitats d’aquest recurs:

  • Parteixen dels coneixements previs i del nivell i capacitats de cada alumne/a per a construir i ampliar coneixements de manera constructiva.

  • Són activitats amb sentit i significació per als i les alumnes.

  • Parteixen de la motivació per part dels i les aprenents.

  • Parteixen d’una tasca contextualitzada, globalitzada i inclusiva.

  • Permetran que els i les alumnes s’adonin del seu propi procés d’aprenentatge significatiu.

         Però, tot i que la web quest pretén treballar, i així ho planteja com a objectiu a assolir, segons una metodologia basada en el treball cooperatiu, no hi ha una planificació ni un plantejament acurat perquè això es porti a terme. Es pretén treballar a través del compartir i aprendre de manera conjunta; però el fet de que l’alumnat treballi de forma individual en moltes activitats no fomenta que després la posada en comú sigui col·laborativa, donat que pel fi a realitzar (exposició oral) no està implícitament demanat que tothom entengui i defensi els punts treballats pels seus companys/es de grup. L’alumnat s’autoavaluarà i aprendrà dels seus errors, però no aprendre dels errors dels companys/es, ni compartirà experiències respecte als seus aprenentatges durant el procés de treball.

        Pel que fa als continguts interculturals, aquest recurs parteix d’un model d’interculturalitat fort. Fomenta el treball de la interculturalitat, la necessitat de conèixer les altres cultures per poder viure amb un clima de convivència i respecte. El respecte i la convivència es veuen com a valor social, viure la diversitat de forma positiva; no tan sols es treballen valors sinó també hi ha la búsqueda d’actituds positives i per tant el poder valorar positivament les diferències entre cultures d’una forma constructiva.

        La web quest està orientada a un nivell bàsic o d’intercanvi de coneixements sobre diverses cultures. Buscant la comprensió entre grups culturals diversos i el coneixement bàsic de l’altre. Amb l’objectiu d’investigar aspectes força complicats del nostre món i fugir de idees simplistes, tenint en compte que res és  “o blanc o negre”, ni res és “o bo o dolent”.

         Per últim, pel que fa als aspectes metodològics, cal destacar algunes limitacions que ofereix aquest recurs a nivell TIC. Per una banda, tot i que la web quest presenta els punts claus obligatoris en la seu disseny, la seva presentació en una sola finestra dificulta l’entesa de l’organització i la lectura de la web quest. I per altra banda, destacar que fallen alguns enllaços; dificultant així les recerques actives d’informació.

        Tot i això, valoro molt positivament aquest recurs; ja que crec que és un bon punt de partida per conèixer i entendre altres cultures. I a partir d’aquí fer un treball de valoració positiva d’aquestes i moltes altres per tal d’arribar a creure definitivament en la fortalesa i l’enriquiment de la diversitat cultural.

WQ: http://www.xtec.es/~fdenia/catala/forum/barcelona2004.htm