Pla de treball i memòria

Aquí teniu el Pla de Treball del Seminari de BE de Les Corts pel curs 2018-2019

PLA DE TREBALL