TREBALLS D’ACTUALITAT: LES REVOLTES AL MÓN ÀRAB

Paral·lelament al tema del terratrèmol, hem anat treballant l’actualitat al món àrab.

El procediment ha estat molt semblant del Japó.

Quan la revolta només afectava Tunísia, dues alumnes van fer un petit treball de recerca de caire voluntari, i el van exposar oralment a la resta del grup:

Tunisa

View more presentations from nalbaroma

Quan la situació ja s’havia generalitzat, vam cercar informació i la vam penjar en uns murals virtuals, que resten oberts i pendents de completar:

A partir de la informació recollida ens els murals , vam fer un resum del que havia passat amb l’ajut d’un quadre. val a dir que en aquell moment disposàvem d’informació una mica dispersa, i la professora va preparar un resum previ:

resum-revoltes

resum-mon-arab

Es va obrir un fòrum d’opinió quan els països occidentals, a partir de la resolució de les Nacions Unides, van decidir intervenir militarment per assegurar una zona d’exclusió aèria. La majoria d’opinions coincidien a veure-hi pros i contres: d’una banda, calia evitar que Gadafi bombardegés el seu poble; de l’altra, no quedava clar quins eren els interessos dels països occidentals en aquesta guerra.

forum-libia1

TREBALLS D’ACTUALITAT: EL TERRATRÈMOL DEL JAPÓ

Durant el segon trimestre, hem dedicat tres setmanes a treballar temes d’actualitat que, per la seva importància, han rebut el nostre interès.

Un d’aquests temes va ser el terratrèmol del Japó.

Com l’hem treballat?

Per començar, vam cercar informació i la vam penjar en uns murals virtuals:

A partir de la informació recollida ens els murals, vam fer un resum del que havia passat amb l’ajut d’un quadre:

resum-japo

Un dels misteris del bloc d’aula va ser “El símbol misteriós”. En aquesta ocasió tenia molt a veure amb la central de Fukushima:

Davant d’uns fets tan greus, vam obrir un fòrum d’opinió al moodle del centre sobre si s’havien de tancar les centrals nuclears. Hi va haver opinions en els dos sentits, i molta gent que pensava d’una banda que havien de tancar per la seva gran perillositat, però de l’altra que no són necessàries per la gran demanda energètica del nostre món:

forum-nuclears
forum-nuclears