Tal i com els alumnes van apuntar a l’agenda la setmana passada, la propera setmana hi ha examen de medi, el contingut de l’examen del tema 2 de Medi Social és el següent:
– Les feines a la natura.
– Les feines als tallers i a les fàbriques.
– Les feines que donen serveis.
– Les feines es relacionen.
BONA SORT!