El contingut que entra en aquesta unitat 2 “Ens alimentem” i que per tant s’han d’estudiar és el següent:
– Aliments de tota mena
– La piràmide dels aliments
– Les dents
– La digestió
– La dieta
MOLTA SORT!