• EL DIMARTS DIA 3 DE NOVEMBRE ES FARÀ L’EXAMEN DE MEDI SOCIAL DEL TEMA 1. 

Els continguts a tractar són:

– Els pobles
– Les ciutats
– Els serveis a la població
– La convivència
MOLTA SORT!