WELCOME TO THAT’S ENGLISH!

EL PROJECTE PILE DE LA NOSTRA ESCOLA:

ARTS&CRAFTS WORKSHOPS

L’essència del projecte consisteix a donar continuïtat a les iniciatives promogudes dins l’àmbit lingüístic a nivell d’escola. Altres projectes previs van ser Orator i PELE per implementar l’àrea de llengua anglesa a nivells cada vegada de menor edat (CI, EI), millorar la producció oral (CM, CS), i la implementació d’una àrea no lingüística en anglès (Plàstica a CS).

El Projecte actual ART & CRAFTS WORKSHOPS és realitzar l’àrea d’Educació Visual i Plàstica en anglès a tota l’escola excepte els alumnes de P3, ja que iniciem l’aprenentatge de l’anglès a P4.

Hi treballem dues mestres de Primària de l’escola amb capacitació d’anglès i la mestra especialista d’anglès.

Organitzem les sessions d’1,5 hores setmanals amb 3 agrupaments d’alumnes per cicle i mentre uns fan un taller de dibuix, els altres el fan de TAC o de manualitats, i els alumnes fan un taller diferent cada trimestre del curs, tenint com a eix vertebrador del treball un artista a estudiar en cada cicle.

Inicialment, un d’aquests tres tallers es fa en anglès i els altres en català, i el segon any d’aplicació del PILE s’ampliarà en anglès als tres tallers, de manera que s’haurà aconseguit que la totalitat de l’àrea sigui impartida en llengua anglesa.

D’aquí la necessitat que tres mestres imparteixin l’àrea en la mateixa franja horària, cada una un taller diferent.

A part de l’àrea d’Educació Visual i Plàstica, a l’escola duem a terme projectes interdisciplinaris que sempre han tingut una part impartida en anglès, tallers de tradició, projectes relacionats amb Escoles Verdes referents a accions dutes a terme a l’escola, com la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus o l’Any Internacional de les Energies Renovables.

Posted in General | Leave a comment