Tag Archives: valors

FUTBOL NET AL SECTOR EST – GIRONA 2013

 

El projecte FUTBOL NET a GIRONA és una proposta liderada per la Fundació Futbol Club Barcelona i l’Ajuntament de Girona, i gestionada per l’ Associació AD’ iniciatives socials.

El PROGRAMA FUTBOL NET de FFCB és una proposta metodològica pel treball dels valors  entrenant als nois i noies en el diàleg i la autogestió i prenent el futbol com a eix i centre d’interès. Pensem, precisament que per tot allò que té de motivador i pol d’atracció del futbol entre la població, és una proposta potent de formació dels infants i joves en actituds i valors de relació. Presentem doncs una proposta d’implementació del projecte Futbol Net a Girona  que aprofiti les sinèrgies dels agents del territori i que pugui ser una eina potent de formació de tots els infants i joves en els valors del respecte i la convivència.

Els objectius del projecte són.

–         Oferir un espai de trobada i cohesió dels infants i joves amb un treball implícit i explícit de valors i competències en relació i convivència.

–         Formar els nois/es en els valors del respecte, la cooperació i la resolució alternativa de conflictes a través del centre d’interès del futbol.

–         Oferir una experiència formativa i d’apoderament dela infants i joves en situacions de vulnerabilitat .

–         Oferir alternatives d’oci i estructuració del temps lliure al voltant de l’esport

–         Donar visibilitat a diferents col·lectius d’infants i joves.

–         Coordinar i sumar en el projecte tots els agents socials, educatius i esportius dirigits a infants i joves del territori.