COM TREBALLEM?

Al Sector Est es treballa amb estructura de parteneriat on hi tenen cabuda les diverses associacions, entitats i administracions. Tothom qui treballa participa en el diagnòstic, la implementació i l’avaluació de les actuacions al territori, per tant, no valorem cada entitat, sinó l’estructura de treball conjunt de parteneriat.

Un projecte col·lectiu integral que fa de paraigües dels programes sectorials

–        Es consolida un dels actius del Programa que es el seu funcionament com un projecte col·lectiu integral, que incorpora els diferents plans i programes sectorials de la Generalitat (PEE, PDC, Punt Omnia, accions del Pla integral Poble Gitano, actuacions de ADIGSA)

–        Es treballa sota una única plataforma d’actuació, que aglutina el conjunt d’actors socials del territori (12 associacions, 4 entitats i 39 serveis).

–        Permet operar amb majors nivells d’eficiència, reduint duplicitats i facilitant processos d’intervenció més transversals.

 

VALORS I PRINCIPIS INSPIRADORS:

–        Integració d’accions i transversalitat per combatre la multidimensionalitat de l’exclusió social

–        Partenariat per establir aliances que reforcin les accions de tots els agents socials que treballen en un mateix territori

–        Participació i cooresponsabilitat dels implicats en els processos,

–        Eficiència en al gestió de recursos existents.

 

 

OBJECTIUS TRANSVERSALS

 

Millorar l’eficàcia de la intervenció i enfortir el treball entre institucions

 

Fomentar la responsabilitat social de la població i el seu empoderament

 

OBJECTIUS

PER AMBITS D’INTERVENCIÓ

 

ÀMBIT

ESCOLAR

 

 

ü       Programa d’acompanyament a l’escolaritzacio (6 línies d’actuació)

 

 


AMBIT COMUNITARI

 

ü       Projecte comunitari per escales

ü       Projectes d’espais públics

ü       Projecte grup de mares i pares

ü       Projecte de promoció del lleure

ü       Projecte hàbits saludables

ü       Projecte participació i suport associacions

ü       Projecte d’habits saludables

 

 

ESPAI ESTRATÈGIC I METODOLÒGIC

 

ü       Protocols de treball en xarxa:

– Infància en risc

Seguretat intervenció professional.

– Inserció laboral “Treballa Ja!!”

– Treball en xarxa professionals de l’escolaritat

del Sector Est de Girona

 

ü       Projectes en xarxa:

– Comissió d’infància en risc.

– Comissió de seguretat.

– Comissió d’inserció laboral.

– Grup de treball per reducció de danys per drogues

 

 


SUPORT A LA GESTIÓ

 

ü       Acollida de nous professionals i formació permanent

ü       Gestió econòmica i recerca de nous fonts de finançament

ü       Projecte incorporació TIC


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *