Category Archives: conferencia

TEORÍAS Y PRACTICAS PARA LA MEJORA EDUCATIVA DEL ALUMNADO GITANO

El dilluns 15 de juny es va celebrar a Madrid la II Jornada educativa para la población gitana.

índex

Des del Sector Est de Girona vàrem aportar la nostra experiència de treball en xarxa i el projecte de promoció escolar, que s’està duent a terme en el marc de treball del PEE Sector Est/PDC Integrant Accions, participant com a ponents en una de les taules rodones.

Nicolasa Zapata (promotora escolar), Maribel Ministral (coordinadora àmbit escolar/EAP) i Montserrat Bertran (assessora LIC)

Nicolasa Zapata (promotora escolar), Maribel Ministral (coordinadora àmbit escolar/EAP) i Montserrat Bertran (assessora LIC)

La jornada s’emmarca en les actuacions que dinamitza el Grup de Treball d’Educació del  Consejo Estatal del Pueblo Gitano, i té com a objectiu oferir un espai d’intercanvi d’experiències i projectes per a la millora educativa de l’alumnat gitano.

FORMACIÓ PER ALS PROFESSIONALS VINCULATS AL SECTOR EST DE GIRONA

Des del PDC Integrant Accions/PEE Sector Est de Girona oferim cada curs un seminari de reflexió, formació i acollida per a tots els professionals de l’educació formal i no formal que directa o indirectament estan vingulats al territori.

El seminari ha constat de vuit sessions. Tres sessions inicials d’acollida a nous professionals i cinc sessions monogràfiques d’arofundiment al voltant de temes diversos i d’interès del col.lectiu de professionals: gestió de les habilitats socials, control de l’estrès professional, la salut mental en infants i adolescents, present i futur del Poble Gitano.

Hem arribal al final de l’edicició de formació 2013 – 2014. I ho fem el proper 25 de març amb la participació del Demétrio Gómez.

Demetrio Gómez va néixer a Tijuana (Mèxic). És activista gitano, defensor dels drets del Poble Rrom i fundador del Forum of European Roma young people.

Des de molt jove ha participa activament en defensa dels drets de les minories, i especialment, per dotar a les noves generacions gitanes d’instruments que afavoreixin la seva participació activa política i ciutadana.