AJUTS DE MENJADORS

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, ja ha resolt la convocatòria corresponent al curs 2015-2016. Tots els alumnes que van presaentar sol·licitud rebran una notificació personal amb la resolució.

 

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR 2015

imagesUs comuniquem que el Consell Comarcal ha publicat ja els ajuts individuals de menjador.

 

Podeu recollir la documentació a la consergeria o bé descarregar-la imprès sol·licitud

 

La data límit de presentació de sol·licituds és el proper dia 15 de maig.

S ’ haurà de complir exhaustivament el termini indicat.

 

Convocatòria d’ajuts per a un programa d’immersió lingüística, tardor 2014

Us informen que avui s’ha publicat al BOE la Resolución de 25 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de «Inmersión Lingüística» durante el otoño de 2014.

La presentació i tramitació de sol·licituds a la seu electrònica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, secció Trámites y Servicios.

Termini de presentació de sol·licituds: quinze dies hàbils a partir del següent al de la publicació en el Boletín Oficial del Estado.

 

Calendari de preinscripció 2014-2015

Educació Infantil i Primària

Fases de la preinscripció Dates
Presentació de sol·licituds 11 al 21 de març
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 20 de març
Llistes amb el barem provisional 1 de d’abril
Sorteig 2 de d’abril
Reclamacions 2 al 4 d’abril
Resolució reclamacions 7 d’abril
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 10 d’abril
Publicació de les llistes d’admesos 15 de maig
Període de matriculació 10 al 13 de juny