DOSSIER A LES FAMÍLIES

 • Mestres tutors:

EDUCACIÓ INFANTIL

1A ESTHER MARLÈS
1B SILVIA MUÑOZ / NOEMÍ
1C ISABEL GARRIDO
2A VERÓNICA VÁZQUEZ
2B OLALLA TAVERA / VICKY
2C PAQUITA LLORT
3A PILI GUINART
3B TOÑI ROMÁN
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
1A LAURA RUFÍ/ CARMEN EXPÓSITO
1B ANNA LLANSÀ
1C CRISTINA BUXADERAS
1D ISABEL LOZANO/ MARINA ASSAMÀ
2A ELENA LASCORZ
2B GEMMA MANCHO
2C MANEL SALES
CICLE MITJÀ
3A MARIBEL ARANDA
3B CHARLINE POZA
3C NOEMÍ BALLART
4A MONTSE OUTEDA
4B JACQUELINE RODRÍGUEZ
4C IRIS RODRÍGUEZ
CICLE SUPERIOR
5A M. ANTÒNIA CASSADÓ
5B MONTSE SASTRIQUES
6A JAUME BLANCH
6B CLIMENT MUÑOZ

 

 • Especialistes i mestres de reforç:pàgines

 

SUPORT D’ED. INFANTIL BEA PÉREZ
EDUCACIÓ ESPECIAL MERITXELL OLIVÉ
AULA D’ACOLLIDA MARIA LLAVALL
MÚSICA RESU CALVO
ANGLÈS MONTSE BARBERÀ
EDUCACIÓ FÍSICA FRANCESC SANS
EDUCACIÓ FÍSICA RUBÉN VILCHES
RELIGIÓ ISABEL RUFÍ

 

 • Personal d’administració i serveis:

 

TÈCNICA D’EDUC. INFANTIL MARISOL DEL POZO
AUXILIAR ED. ESPECIAL YOLI LÓPEZ
ADMINISTRATIVA EVA HERRERA

 

 • Professionals a temps parcial:
ASSESSOR LIC JOAQUIM MEDINA
PSICOPEDAGOGA EAP ANGELINA CHAPARRO
MONITOR DE TEATRE ALBERTO PERALTA
ASSESSORA PLÀSTICA MAITE FONTS

 

CÀRRECS I COORDINADORS

 • Equip directiu:

 

DIRECTOR FRANCESC SANS
CAP D’ESTUDIS MERITXELL OLIVÉ
SECRETÀRIA ISABEL LOZANO

 

 • Coordinadors

 

Ed. Infantil ESTER MARLÈS
C. Inicial ELENA LASCORZ
C. Mitjà MARIBEL ARANDA
C. Superior MONTSERRAT BARBERÀ
Informàtica CLIMENT MUÑOZ
Riscos CRISTINA BUXADERAS
Llengua i cohesió social M.ANTÒNIA CASSADÓ
Ciències MONTSE SASTRIQUES
Biblioteca BEA PÉREZ

 

 

 

 • Consell escolar:

 

SR. FRANCESC SANS SOLÉ Director
SRA. MERITXELL OLIVÉ Cap d’estudis
SRA. ISABEL ALONSO RODRÍGUEZ Representant Ajuntament
SR. JAUME BLANCH PEÑA Representant sector professors
SRA. PILI GUINART PRADES Representant sector professors
SR. MANEL SALES CARDA Representant sector professors
SRA. ISABEL RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. LAURA RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. PAQUITA LLORT ROSELL Representant sector professors
SRA. SUSANA PÉREZ BOVÉ Representant sector pares
SRA. NOELIA RECIO MARTÍ Representant sector pares
SRA. YOLANDA PAREJO CABEZAS Representant sector pares
SRA. M.ÀNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Representant sector pares
SRA. PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Representant sector pares
(VACANT) Representant sector pares
SRA. PILAR GUIRAO MUÑOZ Representant APA
SRA. MARISOL POZO GONZÁLEZ Representant sector PAS
SRA. ISABEL LOZANO ROMAGUERA Secretària

 

 • Associació de pares i mares:

 

PAULA ARRIAZA DURAN Presidenta
PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Sots-presidenta
NOELIA RECIO MARTÍ Secretària
ANA VANESA LORENTE SABIO Tresorera
MARIA DE LOS ÁNGELES CALERO Vocal
JUAN JOSÉ ALBART ESTUPIÑA Vocal

 

 • Horari escolar:

INFANTIL:  MATÍ 9’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

PRIMÀRIA:  MATÍ 8’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

 

 • Calendari del curs:

INICI 15 de setembre de 2014

ACABAMENT 19 de juny de 2015

Proposta calendari 2014-2015PDF

 

 • Finals de trimestre:

1r trim: 23 de desembre

2n trim: 27 de març

3r trim: 19 de juny

 • Vacances:

 

Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos)

 

Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos)

 • Dies festius:

23 de setembre: festa Major de Tarragona

24 de setembre: festa Local la Mercè

3 de novembre lliure disposició.

16 de febrer lliure disposició.

4 de maig lliure disposició

 

 • Informes escrits a les famílies

 

EDUCACIÓ INFANTIL 1r informe: 4 de febrer de 2013
2n informe: 21 de juny de 2013
PRIMÀRIA 1r informe: 21 de desembre de 2012
2n informe: 22 de març de 2013
3r informe: 21 de juny de 2013
 • Horari de secretària i direcció :

 

 

Tots els matins 11:30-12:30

 

Dimarts 15:15-16:15

 

Us preguem que respecteu aquest horari

 

Telèfon/Fax  977 52 09 70

e-mail: e3003227@xtec.cat

Pàgina web de l’escola:    www.xtec.cat/ceipsantsalvador-tarragona

Bloc de l’escola: blocs.xtec.cat/santsalvador

 

NORMES BÀSIQUES DEL CENTRE:

 

 1. Heu de justificar totes les faltes d’assistència, fent constar els dies d’absència i la seva causa.

 

 1. Us recordem que en cas de malaltia contagiosa o parasitària (per ex. polls), recomanem que el nen o la nena no assisteixi a l’escola fins a la total recuperació. En aquest cas és convenient que aviseu al mestre o a la mestra per a prevenir el contagi de la resta de l’alumnat.

 

 1. Si es preveu una malaltia llarga, us agrairíem que aviséssiu al mestre o la mestra.

 

 1. L’escola no pot donar medicaments als seus alumnes. En casos excepcionals, per poder administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament a prendre i la dosi, i omplir el full corresponent que es lliurarà a la direcció del centre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla, l’esmentat medicament.

 

 1. Si en alguna ocasió les famílies necessiten que un alumne entri o surti fora de l’horari normal hauran de comunicar-ho al mestre – tutor/a amb antelació, omplir el paper d’autorització que els donaran a consergeria i venir a buscar o portar l’alumne.

 

 1. Portaran bata tots els nens i nenes des dels 3 anys fins a 2n. L’escola té un model (quadret de cuina de ½ cm., cordada al davant amb canesú, butxaques i sense coll) que pot ser de tres colors: vermell, blau i verd. Al costat esquerra del canesú han de portar el nom (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”). Les bates les poden adquirir al local de l’APA:

–       Dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

 1. Equip de gimnàstica. – Els alumnes de primària reben classes d’Educació Física que les donen els professors especialistes en aquesta matèria.

La no assistència a les classes d’Educació Física haurà d’ésser convenientment justificada als professors. No portar l’equip d’Educació Física es considera com a falta d’assistència a classe. Les absències no justificades motivaran l’avaluació negativa d’aquesta matèria.

L’equip esportiu bàsic obligatori per a primària es composa de pantaló curt blau marí, samarreta de màniga curta grogai xandall blau marí i groc amb el nom de l’escola. El xandall és optatiu, però molt recomanable. L’equip d’Educació Física ha d’utilitzar-se, únicament i exclusivament en les classes d’aquesta matèria i no com a roba habitual de vestir.

Han de portar el nom totes les peces (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”).

El poden adquirir al  local de l’APA:

–       Els dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

A Educació Infantil és recomanable que el tinguin.

 

 1. No portar a l’escola coses de valor. Recordem la prohibició de portar mòbils a l’escola, el centre no es farà responsable.

 

 1. La presentació de sol·licituds de canvi d’opció de religió i menjador escolar pel proper curs es faran durant el mes de juny.

 

Salut escolar

 

Les activitats que es duen a terme són:

 

–       Control de carnet de vacunes.

–       6è de primària: Vacunació Hepatitis A+B i Varicel·la

–       Revisions dentals.

–       Assessorament sanitari sobre diferents aspectes a petició del centre.

–       Activitats de promoció de salut i d’altres que el departament assigni com a propostes.

 

 

Actualització del registre de dades dels alumnes

 

Atesa la necessitat de mantenir actualitzat el registre de dades que de cada alumne hi ha al centre, cal que les famílies comuniquin a la secretaria qualsevol canvi en les dades següents:

 

 • Domicili familiar.
 • Número de telèfon familiar, laboral o d’un veí per tal de poder-los localitzar en cas de necessitat
 • Canvi de domiciliació bancària dels alumnes de menjador.
 • Canvi de dades mèdiques o familiars que cal que l’escola tingui present a l’expedient dels alumnes.

 

APA

 

L’Associació de pares del centre està al servei de les famílies que requereixin el seu ajut o assessorament els divendres de 15:15 h a 16:15 h.

 

 

 • Mestres tutors:

EDUCACIÓ INFANTIL

1A ESTHER MARLÈS
1B SILVIA MUÑOZ / NOEMÍ
1C ISABEL GARRIDO
2A VERÓNICA VÁZQUEZ
2B OLALLA TAVERA / VICKY
2C PAQUITA LLORT
3A PILI GUINART
3B TOÑI ROMÁN
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
1A LAURA RUFÍ/ CARMEN EXPÓSITO
1B ANNA LLANSÀ
1C CRISTINA BUXADERAS
1D ISABEL LOZANO/ MARINA ASSAMÀ
2A ELENA LASCORZ
2B GEMMA MANCHO
2C MANEL SALES
CICLE MITJÀ
3A MARIBEL ARANDA
3B CHARLINE POZA
3C NOEMÍ BALLART
4A MONTSE OUTEDA
4B JACQUELINE RODRÍGUEZ
4C IRIS RODRÍGUEZ
CICLE SUPERIOR
5A M. ANTÒNIA CASSADÓ
5B MONTSE SASTRIQUES
6A JAUME BLANCH
6B CLIMENT MUÑOZ

 

 • Especialistes i mestres de reforç:pàgines

 

SUPORT D’ED. INFANTIL BEA PÉREZ
EDUCACIÓ ESPECIAL MERITXELL OLIVÉ
AULA D’ACOLLIDA MARIA LLAVALL
MÚSICA RESU CALVO
ANGLÈS MONTSE BARBERÀ
EDUCACIÓ FÍSICA FRANCESC SANS
EDUCACIÓ FÍSICA RUBÉN VILCHES
RELIGIÓ ISABEL RUFÍ

 

 • Personal d’administració i serveis:

 

TÈCNICA D’EDUC. INFANTIL MARISOL DEL POZO
AUXILIAR ED. ESPECIAL YOLI LÓPEZ
ADMINISTRATIVA EVA HERRERA

 

 • Professionals a temps parcial:
ASSESSOR LIC JOAQUIM MEDINA
PSICOPEDAGOGA EAP ANGELINA CHAPARRO
MONITOR DE TEATRE ALBERTO PERALTA
ASSESSORA PLÀSTICA MAITE FONTS

 

CÀRRECS I COORDINADORS

 • Equip directiu:

 

DIRECTOR FRANCESC SANS
CAP D’ESTUDIS MERITXELL OLIVÉ
SECRETÀRIA ISABEL LOZANO

 

 • Coordinadors

 

Ed. Infantil ESTER MARLÈS
C. Inicial ELENA LASCORZ
C. Mitjà MARIBEL ARANDA
C. Superior MONTSERRAT BARBERÀ
Informàtica CLIMENT MUÑOZ
Riscos CRISTINA BUXADERAS
Llengua i cohesió social M.ANTÒNIA CASSADÓ
Ciències MONTSE SASTRIQUES
Biblioteca BEA PÉREZ

 

 

 

 • Consell escolar:

 

SR. FRANCESC SANS SOLÉ Director
SRA. MERITXELL OLIVÉ Cap d’estudis
SRA. ISABEL ALONSO RODRÍGUEZ Representant Ajuntament
SR. JAUME BLANCH PEÑA Representant sector professors
SRA. PILI GUINART PRADES Representant sector professors
SR. MANEL SALES CARDA Representant sector professors
SRA. ISABEL RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. LAURA RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. PAQUITA LLORT ROSELL Representant sector professors
SRA. SUSANA PÉREZ BOVÉ Representant sector pares
SRA. NOELIA RECIO MARTÍ Representant sector pares
SRA. YOLANDA PAREJO CABEZAS Representant sector pares
SRA. M.ÀNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Representant sector pares
SRA. PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Representant sector pares
(VACANT) Representant sector pares
SRA. PILAR GUIRAO MUÑOZ Representant APA
SRA. MARISOL POZO GONZÁLEZ Representant sector PAS
SRA. ISABEL LOZANO ROMAGUERA Secretària

 

 • Associació de pares i mares:

 

PAULA ARRIAZA DURAN Presidenta
PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Sots-presidenta
NOELIA RECIO MARTÍ Secretària
ANA VANESA LORENTE SABIO Tresorera
MARIA DE LOS ÁNGELES CALERO Vocal
JUAN JOSÉ ALBART ESTUPIÑA Vocal

 

 • Horari escolar:

INFANTIL:  MATÍ 9’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

PRIMÀRIA:  MATÍ 8’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

 

 • Calendari del curs:

INICI 15 de setembre de 2014

ACABAMENT 19 de juny de 2015

Proposta calendari 2014-2015PDF

 

 • Finals de trimestre:

1r trim: 23 de desembre

2n trim: 27 de març

3r trim: 19 de juny

 • Vacances:

 

Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos)

 

Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos)

 • Dies festius:

24 de setembre: festa Major de Tarragona

24 de setembre: festa Major de Tarragona

12 d’octubre: festa de la hispanitat

1 de novembre: Tots Sants

2 de novembre : festa de lliure disposició (pont)

6 de desembre: Constitució

7 de desembre: festa de lliure disposició (pont)

1 de maig: festa del Treball

2 i 3 de maig: festa de lliure disposició. (pont)

 

 • Informes escrits a les famílies

 

EDUCACIÓ INFANTIL 1r informe: 4 de febrer de 2013
2n informe: 21 de juny de 2013
PRIMÀRIA 1r informe: 21 de desembre de 2012
2n informe: 22 de març de 2013
3r informe: 21 de juny de 2013
 • Horari de secretària i direcció :

 

 

Tots els matins 11:30-12:30

 

Dimarts 15:15-16:15

 

Us preguem que respecteu aquest horari

 

Telèfon/Fax  977 52 09 70

e-mail: e3003227@xtec.cat

Pàgina web de l’escola:    www.xtec.cat/ceipsantsalvador-tarragona

Bloc de l’escola: blocs.xtec.cat/santsalvador

 

NORMES BÀSIQUES DEL CENTRE:

 

 1. Heu de justificar totes les faltes d’assistència, fent constar els dies d’absència i la seva causa.

 

 1. Us recordem que en cas de malaltia contagiosa o parasitària (per ex. polls), recomanem que el nen o la nena no assisteixi a l’escola fins a la total recuperació. En aquest cas és convenient que aviseu al mestre o a la mestra per a prevenir el contagi de la resta de l’alumnat.

 

 1. Si es preveu una malaltia llarga, us agrairíem que aviséssiu al mestre o la mestra.

 

 1. L’escola no pot donar medicaments als seus alumnes. En casos excepcionals, per poder administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament a prendre i la dosi, i omplir el full corresponent que es lliurarà a la direcció del centre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla, l’esmentat medicament.

 

 1. Si en alguna ocasió les famílies necessiten que un alumne entri o surti fora de l’horari normal hauran de comunicar-ho al mestre – tutor/a amb antelació, omplir el paper d’autorització que els donaran a consergeria i venir a buscar o portar l’alumne.

 

 1. Portaran bata tots els nens i nenes des dels 3 anys fins a 2n. L’escola té un model (quadret de cuina de ½ cm., cordada al davant amb canesú, butxaques i sense coll) que pot ser de tres colors: vermell, blau i verd. Al costat esquerra del canesú han de portar el nom (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”). Les bates les poden adquirir al local de l’APA:

–       Dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

 1. Equip de gimnàstica. – Els alumnes de primària reben classes d’Educació Física que les donen els professors especialistes en aquesta matèria.

La no assistència a les classes d’Educació Física haurà d’ésser convenientment justificada als professors. No portar l’equip d’Educació Física es considera com a falta d’assistència a classe. Les absències no justificades motivaran l’avaluació negativa d’aquesta matèria.

L’equip esportiu bàsic obligatori per a primària es composa de pantaló curt blau marí, samarreta de màniga curta grogai xandall blau marí i groc amb el nom de l’escola. El xandall és optatiu, però molt recomanable. L’equip d’Educació Física ha d’utilitzar-se, únicament i exclusivament en les classes d’aquesta matèria i no com a roba habitual de vestir.

Han de portar el nom totes les peces (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”).

El poden adquirir al  local de l’APA:

–       Els dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

A Educació Infantil és recomanable que el tinguin.

 

 1. No portar a l’escola coses de valor. Recordem la prohibició de portar mòbils a l’escola, el centre no es farà responsable.

 

 1. La presentació de sol·licituds de canvi d’opció de religió i menjador escolar pel proper curs es faran durant el mes de juny.

 

Salut escolar

 

Les activitats que es duen a terme són:

 

–       Control de carnet de vacunes.

–       6è de primària: Vacunació Hepatitis A+B i Varicel·la

–       Revisions dentals.

–       Assessorament sanitari sobre diferents aspectes a petició del centre.

–       Activitats de promoció de salut i d’altres que el departament assigni com a propostes.

 

 

Actualització del registre de dades dels alumnes

 

Atesa la necessitat de mantenir actualitzat el registre de dades que de cada alumne hi ha al centre, cal que les famílies comuniquin a la secretaria qualsevol canvi en les dades següents:

 

 • Domicili familiar.
 • Número de telèfon familiar, laboral o d’un veí per tal de poder-los localitzar en cas de necessitat
 • Canvi de domiciliació bancària dels alumnes de menjador.
 • Canvi de dades mèdiques o familiars que cal que l’escola tingui present a l’expedient dels alumnes.

 

APA

 

L’Associació de pares del centre està al servei de les famílies que requereixin el seu ajut o assessorament els divendres de 15:15 h a 16:15 h.

 

 

 

 • Mestres tutors:

EDUCACIÓ INFANTIL

1A ESTHER MARLÈS
1B SILVIA MUÑOZ / NOEMÍ
1C ISABEL GARRIDO
2A VERÓNICA VÁZQUEZ
2B OLALLA TAVERA / VICKY
2C PAQUITA LLORT
3A PILI GUINART
3B TOÑI ROMÁN
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
1A LAURA RUFÍ/ CARMEN EXPÓSITO
1B ANNA LLANSÀ
1C CRISTINA BUXADERAS
1D ISABEL LOZANO/ MARINA ASSAMÀ
2A ELENA LASCORZ
2B GEMMA MANCHO
2C MANEL SALES
CICLE MITJÀ
3A MARIBEL ARANDA
3B CHARLINE POZA
3C NOEMÍ BALLART
4A MONTSE OUTEDA
4B JACQUELINE RODRÍGUEZ
4C IRIS RODRÍGUEZ
CICLE SUPERIOR
5A M. ANTÒNIA CASSADÓ
5B MONTSE SASTRIQUES
6A JAUME BLANCH
6B CLIMENT MUÑOZ

 

 • Especialistes i mestres de reforç:pàgines

 

SUPORT D’ED. INFANTIL BEA PÉREZ
EDUCACIÓ ESPECIAL MERITXELL OLIVÉ
AULA D’ACOLLIDA MARIA LLAVALL
MÚSICA RESU CALVO
ANGLÈS MONTSE BARBERÀ
EDUCACIÓ FÍSICA FRANCESC SANS
EDUCACIÓ FÍSICA RUBÉN VILCHES
RELIGIÓ ISABEL RUFÍ

 

 • Personal d’administració i serveis:

 

TÈCNICA D’EDUC. INFANTIL MARISOL DEL POZO
AUXILIAR ED. ESPECIAL YOLI LÓPEZ
ADMINISTRATIVA EVA HERRERA

 

 • Professionals a temps parcial:
ASSESSOR LIC JOAQUIM MEDINA
PSICOPEDAGOGA EAP ANGELINA CHAPARRO
MONITOR DE TEATRE ALBERTO PERALTA
ASSESSORA PLÀSTICA MAITE FONTS

 

CÀRRECS I COORDINADORS

 • Equip directiu:

 

DIRECTOR FRANCESC SANS
CAP D’ESTUDIS MERITXELL OLIVÉ
SECRETÀRIA ISABEL LOZANO

 

 • Coordinadors

 

Ed. Infantil ESTER MARLÈS
C. Inicial ELENA LASCORZ
C. Mitjà MARIBEL ARANDA
C. Superior MONTSERRAT BARBERÀ
Informàtica CLIMENT MUÑOZ
Riscos CRISTINA BUXADERAS
Llengua i cohesió social M.ANTÒNIA CASSADÓ
Ciències MONTSE SASTRIQUES
Biblioteca BEA PÉREZ

 

 

 

 • Consell escolar:

 

SR. FRANCESC SANS SOLÉ Director
SRA. MERITXELL OLIVÉ Cap d’estudis
SRA. ISABEL ALONSO RODRÍGUEZ Representant Ajuntament
SR. JAUME BLANCH PEÑA Representant sector professors
SRA. PILI GUINART PRADES Representant sector professors
SR. MANEL SALES CARDA Representant sector professors
SRA. ISABEL RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. LAURA RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. PAQUITA LLORT ROSELL Representant sector professors
SRA. SUSANA PÉREZ BOVÉ Representant sector pares
SRA. NOELIA RECIO MARTÍ Representant sector pares
SRA. YOLANDA PAREJO CABEZAS Representant sector pares
SRA. M.ÀNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Representant sector pares
SRA. PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Representant sector pares
(VACANT) Representant sector pares
SRA. PILAR GUIRAO MUÑOZ Representant APA
SRA. MARISOL POZO GONZÁLEZ Representant sector PAS
SRA. ISABEL LOZANO ROMAGUERA Secretària

 

 • Associació de pares i mares:

 

PAULA ARRIAZA DURAN Presidenta
PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Sots-presidenta
NOELIA RECIO MARTÍ Secretària
ANA VANESA LORENTE SABIO Tresorera
MARIA DE LOS ÁNGELES CALERO Vocal
JUAN JOSÉ ALBART ESTUPIÑA Vocal

 

 • Horari escolar:

INFANTIL:  MATÍ 9’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

PRIMÀRIA:  MATÍ 8’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

 

 • Calendari del curs:

INICI 15 de setembre de 2014

ACABAMENT 19 de juny de 2015

Proposta calendari 2014-2015PDF

 

 • Finals de trimestre:

1r trim: 23 de desembre

2n trim: 27 de març

3r trim: 19 de juny

 • Vacances:

 

Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos)

 

Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos)

 • Dies festius:

23 de setembre: festa Major de Tarragona

24 de setembre: festa Local la Mercè

3 de novembre lliure disposició.

16 de febrer lliure disposició.

4 de maig lliure disposició

 

 • Informes escrits a les famílies

 

EDUCACIÓ INFANTIL 1r informe: 4 de febrer de 2013
2n informe: 21 de juny de 2013
PRIMÀRIA 1r informe: 21 de desembre de 2012
2n informe: 22 de març de 2013
3r informe: 21 de juny de 2013
 • Horari de secretària i direcció :

 

 

Tots els matins 11:30-12:30

 

Dimarts 15:15-16:15

 

Us preguem que respecteu aquest horari

 

Telèfon/Fax  977 52 09 70

e-mail: e3003227@xtec.cat

Pàgina web de l’escola:    www.xtec.cat/ceipsantsalvador-tarragona

Bloc de l’escola: blocs.xtec.cat/santsalvador

 

NORMES BÀSIQUES DEL CENTRE:

 

 1. Heu de justificar totes les faltes d’assistència, fent constar els dies d’absència i la seva causa.

 

 1. Us recordem que en cas de malaltia contagiosa o parasitària (per ex. polls), recomanem que el nen o la nena no assisteixi a l’escola fins a la total recuperació. En aquest cas és convenient que aviseu al mestre o a la mestra per a prevenir el contagi de la resta de l’alumnat.

 

 1. Si es preveu una malaltia llarga, us agrairíem que aviséssiu al mestre o la mestra.

 

 1. L’escola no pot donar medicaments als seus alumnes. En casos excepcionals, per poder administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament a prendre i la dosi, i omplir el full corresponent que es lliurarà a la direcció del centre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla, l’esmentat medicament.

 

 1. Si en alguna ocasió les famílies necessiten que un alumne entri o surti fora de l’horari normal hauran de comunicar-ho al mestre – tutor/a amb antelació, omplir el paper d’autorització que els donaran a consergeria i venir a buscar o portar l’alumne.

 

 1. Portaran bata tots els nens i nenes des dels 3 anys fins a 2n. L’escola té un model (quadret de cuina de ½ cm., cordada al davant amb canesú, butxaques i sense coll) que pot ser de tres colors: vermell, blau i verd. Al costat esquerra del canesú han de portar el nom (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”). Les bates les poden adquirir al local de l’APA:

–       Dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

 1. Equip de gimnàstica. – Els alumnes de primària reben classes d’Educació Física que les donen els professors especialistes en aquesta matèria.

La no assistència a les classes d’Educació Física haurà d’ésser convenientment justificada als professors. No portar l’equip d’Educació Física es considera com a falta d’assistència a classe. Les absències no justificades motivaran l’avaluació negativa d’aquesta matèria.

L’equip esportiu bàsic obligatori per a primària es composa de pantaló curt blau marí, samarreta de màniga curta grogai xandall blau marí i groc amb el nom de l’escola. El xandall és optatiu, però molt recomanable. L’equip d’Educació Física ha d’utilitzar-se, únicament i exclusivament en les classes d’aquesta matèria i no com a roba habitual de vestir.

Han de portar el nom totes les peces (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”).

El poden adquirir al  local de l’APA:

–       Els dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

A Educació Infantil és recomanable que el tinguin.

 

 1. No portar a l’escola coses de valor. Recordem la prohibició de portar mòbils a l’escola, el centre no es farà responsable.

 

 1. La presentació de sol·licituds de canvi d’opció de religió i menjador escolar pel proper curs es faran durant el mes de juny.

 

Salut escolar

 

Les activitats que es duen a terme són:

 

–       Control de carnet de vacunes.

–       6è de primària: Vacunació Hepatitis A+B i Varicel·la

–       Revisions dentals.

–       Assessorament sanitari sobre diferents aspectes a petició del centre.

–       Activitats de promoció de salut i d’altres que el departament assigni com a propostes.

 

 

Actualització del registre de dades dels alumnes

 

Atesa la necessitat de mantenir actualitzat el registre de dades que de cada alumne hi ha al centre, cal que les famílies comuniquin a la secretaria qualsevol canvi en les dades següents:

 

 • Domicili familiar.
 • Número de telèfon familiar, laboral o d’un veí per tal de poder-los localitzar en cas de necessitat
 • Canvi de domiciliació bancària dels alumnes de menjador.
 • Canvi de dades mèdiques o familiars que cal que l’escola tingui present a l’expedient dels alumnes.

 

APA

 

L’Associació de pares del centre està al servei de les famílies que requereixin el seu ajut o assessorament els divendres de 15:15 h a 16:15 h.

 

 

 • Mestres tutors:

EDUCACIÓ INFANTIL

1A ESTHER MARLÈS
1B SILVIA MUÑOZ / NOEMÍ
1C ISABEL GARRIDO
2A VERÓNICA VÁZQUEZ
2B OLALLA TAVERA / VICKY
2C PAQUITA LLORT
3A PILI GUINART
3B TOÑI ROMÁN
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
1A LAURA RUFÍ/ CARMEN EXPÓSITO
1B ANNA LLANSÀ
1C CRISTINA BUXADERAS
1D ISABEL LOZANO/ MARINA ASSAMÀ
2A ELENA LASCORZ
2B GEMMA MANCHO
2C MANEL SALES
CICLE MITJÀ
3A MARIBEL ARANDA
3B CHARLINE POZA
3C NOEMÍ BALLART
4A MONTSE OUTEDA
4B JACQUELINE RODRÍGUEZ
4C IRIS RODRÍGUEZ
CICLE SUPERIOR
5A M. ANTÒNIA CASSADÓ
5B MONTSE SASTRIQUES
6A JAUME BLANCH
6B CLIMENT MUÑOZ

 

 • Especialistes i mestres de reforç:pàgines

 

SUPORT D’ED. INFANTIL BEA PÉREZ
EDUCACIÓ ESPECIAL MERITXELL OLIVÉ
AULA D’ACOLLIDA MARIA LLAVALL
MÚSICA RESU CALVO
ANGLÈS MONTSE BARBERÀ
EDUCACIÓ FÍSICA FRANCESC SANS
EDUCACIÓ FÍSICA RUBÉN VILCHES
RELIGIÓ ISABEL RUFÍ

 

 • Personal d’administració i serveis:

 

TÈCNICA D’EDUC. INFANTIL MARISOL DEL POZO
AUXILIAR ED. ESPECIAL YOLI LÓPEZ
ADMINISTRATIVA EVA HERRERA

 

 • Professionals a temps parcial:
ASSESSOR LIC JOAQUIM MEDINA
PSICOPEDAGOGA EAP ANGELINA CHAPARRO
MONITOR DE TEATRE ALBERTO PERALTA
ASSESSORA PLÀSTICA MAITE FONTS

 

CÀRRECS I COORDINADORS

 • Equip directiu:

 

DIRECTOR FRANCESC SANS
CAP D’ESTUDIS MERITXELL OLIVÉ
SECRETÀRIA ISABEL LOZANO

 

 • Coordinadors

 

Ed. Infantil ESTER MARLÈS
C. Inicial ELENA LASCORZ
C. Mitjà MARIBEL ARANDA
C. Superior MONTSERRAT BARBERÀ
Informàtica CLIMENT MUÑOZ
Riscos CRISTINA BUXADERAS
Llengua i cohesió social M.ANTÒNIA CASSADÓ
Ciències MONTSE SASTRIQUES
Biblioteca BEA PÉREZ

 

 

 

 • Consell escolar:

 

SR. FRANCESC SANS SOLÉ Director
SRA. MERITXELL OLIVÉ Cap d’estudis
SRA. ISABEL ALONSO RODRÍGUEZ Representant Ajuntament
SR. JAUME BLANCH PEÑA Representant sector professors
SRA. PILI GUINART PRADES Representant sector professors
SR. MANEL SALES CARDA Representant sector professors
SRA. ISABEL RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. LAURA RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. PAQUITA LLORT ROSELL Representant sector professors
SRA. SUSANA PÉREZ BOVÉ Representant sector pares
SRA. NOELIA RECIO MARTÍ Representant sector pares
SRA. YOLANDA PAREJO CABEZAS Representant sector pares
SRA. M.ÀNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Representant sector pares
SRA. PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Representant sector pares
(VACANT) Representant sector pares
SRA. PILAR GUIRAO MUÑOZ Representant APA
SRA. MARISOL POZO GONZÁLEZ Representant sector PAS
SRA. ISABEL LOZANO ROMAGUERA Secretària

 

 • Associació de pares i mares:

 

PAULA ARRIAZA DURAN Presidenta
PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Sots-presidenta
NOELIA RECIO MARTÍ Secretària
ANA VANESA LORENTE SABIO Tresorera
MARIA DE LOS ÁNGELES CALERO Vocal
JUAN JOSÉ ALBART ESTUPIÑA Vocal

 

 • Horari escolar:

INFANTIL:  MATÍ 9’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

PRIMÀRIA:  MATÍ 8’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

 

 • Calendari del curs:

INICI 15 de setembre de 2014

ACABAMENT 19 de juny de 2015

Proposta calendari 2014-2015PDF

 

 • Finals de trimestre:

1r trim: 23 de desembre

2n trim: 27 de març

3r trim: 19 de juny

 • Vacances:

 

Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos)

 

Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos)

 • Dies festius:

24 de setembre: festa Major de Tarragona

24 de setembre: festa Major de Tarragona

12 d’octubre: festa de la hispanitat

1 de novembre: Tots Sants

2 de novembre : festa de lliure disposició (pont)

6 de desembre: Constitució

7 de desembre: festa de lliure disposició (pont)

1 de maig: festa del Treball

2 i 3 de maig: festa de lliure disposició. (pont)

 

 • Informes escrits a les famílies

 

EDUCACIÓ INFANTIL 1r informe: 4 de febrer de 2013
2n informe: 21 de juny de 2013
PRIMÀRIA 1r informe: 21 de desembre de 2012
2n informe: 22 de març de 2013
3r informe: 21 de juny de 2013
 • Horari de secretària i direcció :

 

 

Tots els matins 11:30-12:30

 

Dimarts 15:15-16:15

 

Us preguem que respecteu aquest horari

 

Telèfon/Fax  977 52 09 70

e-mail: e3003227@xtec.cat

Pàgina web de l’escola:    www.xtec.cat/ceipsantsalvador-tarragona

Bloc de l’escola: blocs.xtec.cat/santsalvador

 

NORMES BÀSIQUES DEL CENTRE:

 

 1. Heu de justificar totes les faltes d’assistència, fent constar els dies d’absència i la seva causa.

 

 1. Us recordem que en cas de malaltia contagiosa o parasitària (per ex. polls), recomanem que el nen o la nena no assisteixi a l’escola fins a la total recuperació. En aquest cas és convenient que aviseu al mestre o a la mestra per a prevenir el contagi de la resta de l’alumnat.

 

 1. Si es preveu una malaltia llarga, us agrairíem que aviséssiu al mestre o la mestra.

 

 1. L’escola no pot donar medicaments als seus alumnes. En casos excepcionals, per poder administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament a prendre i la dosi, i omplir el full corresponent que es lliurarà a la direcció del centre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla, l’esmentat medicament.

 

 1. Si en alguna ocasió les famílies necessiten que un alumne entri o surti fora de l’horari normal hauran de comunicar-ho al mestre – tutor/a amb antelació, omplir el paper d’autorització que els donaran a consergeria i venir a buscar o portar l’alumne.

 

 1. Portaran bata tots els nens i nenes des dels 3 anys fins a 2n. L’escola té un model (quadret de cuina de ½ cm., cordada al davant amb canesú, butxaques i sense coll) que pot ser de tres colors: vermell, blau i verd. Al costat esquerra del canesú han de portar el nom (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”). Les bates les poden adquirir al local de l’APA:

–       Dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

 1. Equip de gimnàstica. – Els alumnes de primària reben classes d’Educació Física que les donen els professors especialistes en aquesta matèria.

La no assistència a les classes d’Educació Física haurà d’ésser convenientment justificada als professors. No portar l’equip d’Educació Física es considera com a falta d’assistència a classe. Les absències no justificades motivaran l’avaluació negativa d’aquesta matèria.

L’equip esportiu bàsic obligatori per a primària es composa de pantaló curt blau marí, samarreta de màniga curta grogai xandall blau marí i groc amb el nom de l’escola. El xandall és optatiu, però molt recomanable. L’equip d’Educació Física ha d’utilitzar-se, únicament i exclusivament en les classes d’aquesta matèria i no com a roba habitual de vestir.

Han de portar el nom totes les peces (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”).

El poden adquirir al  local de l’APA:

–       Els dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

A Educació Infantil és recomanable que el tinguin.

 

 1. No portar a l’escola coses de valor. Recordem la prohibició de portar mòbils a l’escola, el centre no es farà responsable.

 

 1. La presentació de sol·licituds de canvi d’opció de religió i menjador escolar pel proper curs es faran durant el mes de juny.

 

Salut escolar

 

Les activitats que es duen a terme són:

 

–       Control de carnet de vacunes.

–       6è de primària: Vacunació Hepatitis A+B i Varicel·la

–       Revisions dentals.

–       Assessorament sanitari sobre diferents aspectes a petició del centre.

–       Activitats de promoció de salut i d’altres que el departament assigni com a propostes.

 

 

Actualització del registre de dades dels alumnes

 

Atesa la necessitat de mantenir actualitzat el registre de dades que de cada alumne hi ha al centre, cal que les famílies comuniquin a la secretaria qualsevol canvi en les dades següents:

 

 • Domicili familiar.
 • Número de telèfon familiar, laboral o d’un veí per tal de poder-los localitzar en cas de necessitat
 • Canvi de domiciliació bancària dels alumnes de menjador.
 • Canvi de dades mèdiques o familiars que cal que l’escola tingui present a l’expedient dels alumnes.

 

APA

 

L’Associació de pares del centre està al servei de les famílies que requereixin el seu ajut o assessorament els divendres de 15:15 h a 16:15 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mestres tutors:

EDUCACIÓ INFANTIL

1A ESTHER MARLÈS
1B SILVIA MUÑOZ / NOEMÍ
1C ISABEL GARRIDO
2A VERÓNICA VÁZQUEZ
2B OLALLA TAVERA / VICKY
2C PAQUITA LLORT
3A PILI GUINART
3B TOÑI ROMÁN
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
1A LAURA RUFÍ/ CARMEN EXPÓSITO
1B ANNA LLANSÀ
1C CRISTINA BUXADERAS
1D ISABEL LOZANO/ MARINA ASSAMÀ
2A ELENA LASCORZ
2B GEMMA MANCHO
2C MANEL SALES
CICLE MITJÀ
3A MARIBEL ARANDA
3B CHARLINE POZA
3C NOEMÍ BALLART
4A MONTSE OUTEDA
4B JACQUELINE RODRÍGUEZ
4C IRIS RODRÍGUEZ
CICLE SUPERIOR
5A M. ANTÒNIA CASSADÓ
5B MONTSE SASTRIQUES
6A JAUME BLANCH
6B CLIMENT MUÑOZ

 

 • Especialistes i mestres de reforç:pàgines

 

SUPORT D’ED. INFANTIL BEA PÉREZ
EDUCACIÓ ESPECIAL MERITXELL OLIVÉ
AULA D’ACOLLIDA MARIA LLAVALL
MÚSICA RESU CALVO
ANGLÈS MONTSE BARBERÀ
EDUCACIÓ FÍSICA FRANCESC SANS
EDUCACIÓ FÍSICA RUBÉN VILCHES
RELIGIÓ ISABEL RUFÍ

 

 • Personal d’administració i serveis:

 

TÈCNICA D’EDUC. INFANTIL MARISOL DEL POZO
AUXILIAR ED. ESPECIAL YOLI LÓPEZ
ADMINISTRATIVA EVA HERRERA

 

 • Professionals a temps parcial:
ASSESSOR LIC JOAQUIM MEDINA
PSICOPEDAGOGA EAP ANGELINA CHAPARRO
MONITOR DE TEATRE ALBERTO PERALTA
ASSESSORA PLÀSTICA MAITE FONTS

 

CÀRRECS I COORDINADORS

 • Equip directiu:

 

DIRECTOR FRANCESC SANS
CAP D’ESTUDIS MERITXELL OLIVÉ
SECRETÀRIA ISABEL LOZANO

 

 • Coordinadors

 

Ed. Infantil ESTER MARLÈS
C. Inicial ELENA LASCORZ
C. Mitjà MARIBEL ARANDA
C. Superior MONTSERRAT BARBERÀ
Informàtica CLIMENT MUÑOZ
Riscos CRISTINA BUXADERAS
Llengua i cohesió social M.ANTÒNIA CASSADÓ
Ciències MONTSE SASTRIQUES
Biblioteca BEA PÉREZ

 

 

 

 • Consell escolar:

 

SR. FRANCESC SANS SOLÉ Director
SRA. MERITXELL OLIVÉ Cap d’estudis
SRA. ISABEL ALONSO RODRÍGUEZ Representant Ajuntament
SR. JAUME BLANCH PEÑA Representant sector professors
SRA. PILI GUINART PRADES Representant sector professors
SR. MANEL SALES CARDA Representant sector professors
SRA. ISABEL RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. LAURA RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. PAQUITA LLORT ROSELL Representant sector professors
SRA. SUSANA PÉREZ BOVÉ Representant sector pares
SRA. NOELIA RECIO MARTÍ Representant sector pares
SRA. YOLANDA PAREJO CABEZAS Representant sector pares
SRA. M.ÀNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Representant sector pares
SRA. PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Representant sector pares
(VACANT) Representant sector pares
SRA. PILAR GUIRAO MUÑOZ Representant APA
SRA. MARISOL POZO GONZÁLEZ Representant sector PAS
SRA. ISABEL LOZANO ROMAGUERA Secretària

 

 • Associació de pares i mares:

 

PAULA ARRIAZA DURAN Presidenta
PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Sots-presidenta
NOELIA RECIO MARTÍ Secretària
ANA VANESA LORENTE SABIO Tresorera
MARIA DE LOS ÁNGELES CALERO Vocal
JUAN JOSÉ ALBART ESTUPIÑA Vocal

 

 • Horari escolar:

INFANTIL:  MATÍ 9’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

PRIMÀRIA:  MATÍ 8’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

 

 • Calendari del curs:

INICI 15 de setembre de 2014

ACABAMENT 19 de juny de 2015

Proposta calendari 2014-2015PDF

 

 • Finals de trimestre:

1r trim: 23 de desembre

2n trim: 27 de març

3r trim: 19 de juny

 • Vacances:

 

Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos)

 

Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos)

 • Dies festius:

23 de setembre: festa Major de Tarragona

24 de setembre: festa Local la Mercè

3 de novembre lliure disposició.

16 de febrer lliure disposició.

4 de maig lliure disposició

 

 • Informes escrits a les famílies

 

EDUCACIÓ INFANTIL 1r informe: 4 de febrer de 2013
2n informe: 21 de juny de 2013
PRIMÀRIA 1r informe: 21 de desembre de 2012
2n informe: 22 de març de 2013
3r informe: 21 de juny de 2013
 • Horari de secretària i direcció :

 

 

Tots els matins 11:30-12:30

 

Dimarts 15:15-16:15

 

Us preguem que respecteu aquest horari

 

Telèfon/Fax  977 52 09 70

e-mail: e3003227@xtec.cat

Pàgina web de l’escola:    www.xtec.cat/ceipsantsalvador-tarragona

Bloc de l’escola: blocs.xtec.cat/santsalvador

 

NORMES BÀSIQUES DEL CENTRE:

 

 1. Heu de justificar totes les faltes d’assistència, fent constar els dies d’absència i la seva causa.

 

 1. Us recordem que en cas de malaltia contagiosa o parasitària (per ex. polls), recomanem que el nen o la nena no assisteixi a l’escola fins a la total recuperació. En aquest cas és convenient que aviseu al mestre o a la mestra per a prevenir el contagi de la resta de l’alumnat.

 

 1. Si es preveu una malaltia llarga, us agrairíem que aviséssiu al mestre o la mestra.

 

 1. L’escola no pot donar medicaments als seus alumnes. En casos excepcionals, per poder administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament a prendre i la dosi, i omplir el full corresponent que es lliurarà a la direcció del centre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla, l’esmentat medicament.

 

 1. Si en alguna ocasió les famílies necessiten que un alumne entri o surti fora de l’horari normal hauran de comunicar-ho al mestre – tutor/a amb antelació, omplir el paper d’autorització que els donaran a consergeria i venir a buscar o portar l’alumne.

 

 1. Portaran bata tots els nens i nenes des dels 3 anys fins a 2n. L’escola té un model (quadret de cuina de ½ cm., cordada al davant amb canesú, butxaques i sense coll) que pot ser de tres colors: vermell, blau i verd. Al costat esquerra del canesú han de portar el nom (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”). Les bates les poden adquirir al local de l’APA:

–       Dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

 1. Equip de gimnàstica. – Els alumnes de primària reben classes d’Educació Física que les donen els professors especialistes en aquesta matèria.

La no assistència a les classes d’Educació Física haurà d’ésser convenientment justificada als professors. No portar l’equip d’Educació Física es considera com a falta d’assistència a classe. Les absències no justificades motivaran l’avaluació negativa d’aquesta matèria.

L’equip esportiu bàsic obligatori per a primària es composa de pantaló curt blau marí, samarreta de màniga curta grogai xandall blau marí i groc amb el nom de l’escola. El xandall és optatiu, però molt recomanable. L’equip d’Educació Física ha d’utilitzar-se, únicament i exclusivament en les classes d’aquesta matèria i no com a roba habitual de vestir.

Han de portar el nom totes les peces (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”).

El poden adquirir al  local de l’APA:

–       Els dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

A Educació Infantil és recomanable que el tinguin.

 

 1. No portar a l’escola coses de valor. Recordem la prohibició de portar mòbils a l’escola, el centre no es farà responsable.

 

 1. La presentació de sol·licituds de canvi d’opció de religió i menjador escolar pel proper curs es faran durant el mes de juny.

 

Salut escolar

 

Les activitats que es duen a terme són:

 

–       Control de carnet de vacunes.

–       6è de primària: Vacunació Hepatitis A+B i Varicel·la

–       Revisions dentals.

–       Assessorament sanitari sobre diferents aspectes a petició del centre.

–       Activitats de promoció de salut i d’altres que el departament assigni com a propostes.

 

 

Actualització del registre de dades dels alumnes

 

Atesa la necessitat de mantenir actualitzat el registre de dades que de cada alumne hi ha al centre, cal que les famílies comuniquin a la secretaria qualsevol canvi en les dades següents:

 

 • Domicili familiar.
 • Número de telèfon familiar, laboral o d’un veí per tal de poder-los localitzar en cas de necessitat
 • Canvi de domiciliació bancària dels alumnes de menjador.
 • Canvi de dades mèdiques o familiars que cal que l’escola tingui present a l’expedient dels alumnes.

 

APA

 

L’Associació de pares del centre està al servei de les famílies que requereixin el seu ajut o assessorament els divendres de 15:15 h a 16:15 h.

 

 

 • Mestres tutors:

EDUCACIÓ INFANTIL

1A ESTHER MARLÈS
1B SILVIA MUÑOZ / NOEMÍ
1C ISABEL GARRIDO
2A VERÓNICA VÁZQUEZ
2B OLALLA TAVERA / VICKY
2C PAQUITA LLORT
3A PILI GUINART
3B TOÑI ROMÁN
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
1A LAURA RUFÍ/ CARMEN EXPÓSITO
1B ANNA LLANSÀ
1C CRISTINA BUXADERAS
1D ISABEL LOZANO/ MARINA ASSAMÀ
2A ELENA LASCORZ
2B GEMMA MANCHO
2C MANEL SALES
CICLE MITJÀ
3A MARIBEL ARANDA
3B CHARLINE POZA
3C NOEMÍ BALLART
4A MONTSE OUTEDA
4B JACQUELINE RODRÍGUEZ
4C IRIS RODRÍGUEZ
CICLE SUPERIOR
5A M. ANTÒNIA CASSADÓ
5B MONTSE SASTRIQUES
6A JAUME BLANCH
6B CLIMENT MUÑOZ

 

 • Especialistes i mestres de reforç:pàgines

 

SUPORT D’ED. INFANTIL BEA PÉREZ
EDUCACIÓ ESPECIAL MERITXELL OLIVÉ
AULA D’ACOLLIDA MARIA LLAVALL
MÚSICA RESU CALVO
ANGLÈS MONTSE BARBERÀ
EDUCACIÓ FÍSICA FRANCESC SANS
EDUCACIÓ FÍSICA RUBÉN VILCHES
RELIGIÓ ISABEL RUFÍ

 

 • Personal d’administració i serveis:

 

TÈCNICA D’EDUC. INFANTIL MARISOL DEL POZO
AUXILIAR ED. ESPECIAL YOLI LÓPEZ
ADMINISTRATIVA EVA HERRERA

 

 • Professionals a temps parcial:
ASSESSOR LIC JOAQUIM MEDINA
PSICOPEDAGOGA EAP ANGELINA CHAPARRO
MONITOR DE TEATRE ALBERTO PERALTA
ASSESSORA PLÀSTICA MAITE FONTS

 

CÀRRECS I COORDINADORS

 • Equip directiu:

 

DIRECTOR FRANCESC SANS
CAP D’ESTUDIS MERITXELL OLIVÉ
SECRETÀRIA ISABEL LOZANO

 

 • Coordinadors

 

Ed. Infantil ESTER MARLÈS
C. Inicial ELENA LASCORZ
C. Mitjà MARIBEL ARANDA
C. Superior MONTSERRAT BARBERÀ
Informàtica CLIMENT MUÑOZ
Riscos CRISTINA BUXADERAS
Llengua i cohesió social M.ANTÒNIA CASSADÓ
Ciències MONTSE SASTRIQUES
Biblioteca BEA PÉREZ

 

 

 

 • Consell escolar:

 

SR. FRANCESC SANS SOLÉ Director
SRA. MERITXELL OLIVÉ Cap d’estudis
SRA. ISABEL ALONSO RODRÍGUEZ Representant Ajuntament
SR. JAUME BLANCH PEÑA Representant sector professors
SRA. PILI GUINART PRADES Representant sector professors
SR. MANEL SALES CARDA Representant sector professors
SRA. ISABEL RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. LAURA RUFÍ BRAVO Representant sector professors
SRA. PAQUITA LLORT ROSELL Representant sector professors
SRA. SUSANA PÉREZ BOVÉ Representant sector pares
SRA. NOELIA RECIO MARTÍ Representant sector pares
SRA. YOLANDA PAREJO CABEZAS Representant sector pares
SRA. M.ÀNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Representant sector pares
SRA. PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Representant sector pares
(VACANT) Representant sector pares
SRA. PILAR GUIRAO MUÑOZ Representant APA
SRA. MARISOL POZO GONZÁLEZ Representant sector PAS
SRA. ISABEL LOZANO ROMAGUERA Secretària

 

 • Associació de pares i mares:

 

PAULA ARRIAZA DURAN Presidenta
PILAR EMILIA BERTOLÍN JARQUE Sots-presidenta
NOELIA RECIO MARTÍ Secretària
ANA VANESA LORENTE SABIO Tresorera
MARIA DE LOS ÁNGELES CALERO Vocal
JUAN JOSÉ ALBART ESTUPIÑA Vocal

 

 • Horari escolar:

INFANTIL:  MATÍ 9’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

PRIMÀRIA:  MATÍ 8’30h a 13h  TARDA 15h a 16’30h

 

 • Calendari del curs:

INICI 15 de setembre de 2014

ACABAMENT 19 de juny de 2015

Proposta calendari 2014-2015PDF

 

 • Finals de trimestre:

1r trim: 23 de desembre

2n trim: 27 de març

3r trim: 19 de juny

 • Vacances:

 

Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos)

 

Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos)

 • Dies festius:

23 de setembre: festa Major de Tarragona

24 de setembre festa local la Mercè

3 de novembre: festa de lliure elecció.

16 de febrer: festa de lliure elecció.

4 de maig: festa de lliure disposició

 

 

 • Informes escrits a les famílies

 

EDUCACIÓ INFANTIL 1r informe: 4 de febrer de 2013
2n informe: 21 de juny de 2013
PRIMÀRIA 1r informe: 21 de desembre de 2012
2n informe: 22 de març de 2013
3r informe: 21 de juny de 2013
 • Horari de secretària i direcció :

 

 

Tots els matins 11:30-12:30

 

Dimarts 15:15-16:15

 

Us preguem que respecteu aquest horari

 

Telèfon/Fax  977 52 09 70

e-mail: e3003227@xtec.cat

Pàgina web de l’escola:    www.xtec.cat/ceipsantsalvador-tarragona

Bloc de l’escola: blocs.xtec.cat/santsalvador

 

NORMES BÀSIQUES DEL CENTRE:

 

 1. Heu de justificar totes les faltes d’assistència, fent constar els dies d’absència i la seva causa.

 

 1. Us recordem que en cas de malaltia contagiosa o parasitària (per ex. polls), recomanem que el nen o la nena no assisteixi a l’escola fins a la total recuperació. En aquest cas és convenient que aviseu al mestre o a la mestra per a prevenir el contagi de la resta de l’alumnat.

 

 1. Si es preveu una malaltia llarga, us agrairíem que aviséssiu al mestre o la mestra.

 

 1. L’escola no pot donar medicaments als seus alumnes. En casos excepcionals, per poder administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament a prendre i la dosi, i omplir el full corresponent que es lliurarà a la direcció del centre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla, l’esmentat medicament.

 

 1. Si en alguna ocasió les famílies necessiten que un alumne entri o surti fora de l’horari normal hauran de comunicar-ho al mestre – tutor/a amb antelació, omplir el paper d’autorització que els donaran a consergeria i venir a buscar o portar l’alumne.

 

 1. Portaran bata tots els nens i nenes des dels 3 anys fins a 2n. L’escola té un model (quadret de cuina de ½ cm., cordada al davant amb canesú, butxaques i sense coll) que pot ser de tres colors: vermell, blau i verd. Al costat esquerra del canesú han de portar el nom (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”). Les bates les poden adquirir al local de l’APA:

–       Dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

 1. Equip de gimnàstica. – Els alumnes de primària reben classes d’Educació Física que les donen els professors especialistes en aquesta matèria.

La no assistència a les classes d’Educació Física haurà d’ésser convenientment justificada als professors. No portar l’equip d’Educació Física es considera com a falta d’assistència a classe. Les absències no justificades motivaran l’avaluació negativa d’aquesta matèria.

L’equip esportiu bàsic obligatori per a primària es composa de pantaló curt blau marí, samarreta de màniga curta grogai xandall blau marí i groc amb el nom de l’escola. El xandall és optatiu, però molt recomanable. L’equip d’Educació Física ha d’utilitzar-se, únicament i exclusivament en les classes d’aquesta matèria i no com a roba habitual de vestir.

Han de portar el nom totes les peces (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”).

El poden adquirir al  local de l’APA:

–       Els dilluns, dimecres i divendres de 15’15 a 16’15h

 

A Educació Infantil és recomanable que el tinguin.

 

 1. No portar a l’escola coses de valor. Recordem la prohibició de portar mòbils a l’escola, el centre no es farà responsable.

 

 1. La presentació de sol·licituds de canvi d’opció de religió i menjador escolar pel proper curs es faran durant el mes de juny.

 

Salut escolar

 

Les activitats que es duen a terme són:

 

–       Control de carnet de vacunes.

–       6è de primària: Vacunació Hepatitis A+B i Varicel·la

–       Revisions dentals.

–       Assessorament sanitari sobre diferents aspectes a petició del centre.

–       Activitats de promoció de salut i d’altres que el departament assigni com a propostes.

 

 

Actualització del registre de dades dels alumnes

 

Atesa la necessitat de mantenir actualitzat el registre de dades que de cada alumne hi ha al centre, cal que les famílies comuniquin a la secretaria qualsevol canvi en les dades següents:

 

 • Domicili familiar.
 • Número de telèfon familiar, laboral o d’un veí per tal de poder-los localitzar en cas de necessitat
 • Canvi de domiciliació bancària dels alumnes de menjador.
 • Canvi de dades mèdiques o familiars que cal que l’escola tingui present a l’expedient dels alumnes.

 

APA

 

L’Associació de pares del centre està al servei de les famílies que requereixin el seu ajut o assessorament els divendres de 15:15 h a 16:15 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>