PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE

 1. INTRODUCCIÓ

 La finalitat d’aquest pla és definir la normativa i funcionament en la reobertura del nostre centre, en el moment que la ciutat de Barcelona entri en la Fase 2 de desescalada.

El pla s’ha fet tenint en compte la continuïtat de l’acció telemàtica fins a l’acabament del curs, tal com s’ha estat portant a terme des de l’inici del confinament.

Aquest pla es redacta seguint les “Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius” facilitades pel Departament d’Educació, el qual incorpora les mesures establertes per les autoritats sanitàries. Per aquest motiu hi poden haver parts del document i dels seus annexes que siguin còpia íntegra dels documents facilitats pel Departament d’Educació.

 

 1. PROFESSORAT I ADMINISTRACIÓ

Tot el professorat, personal administratiu i direcció del centre han entregat la Declaració Responsable.

 • Professorat que no podrà assistir al centre per la seva condició de vulnerabilitat:
  • Sandra Ferré Gómez
  • José Ramón Ramón Palacín Naval
  • Mª Jesús Vicioso Fernández
 • Professorat que no assistirà pel fet de tindre fills menors de 12 anys.
  • Marta Martínez Mairal
  • Rebeca Marcos Arroyo
 • Professorat i personal d’administració que sí pot assistir al centre.
  • Aida Blanca Elola Martínez
  • Cristina Amorós Moret
  • Cristina Rovira Gago
  • Josep Maria Eroles Isern
  • Judit Guasch Viñarás
  • Lídia Montserrat Llobet
  • Débora Nuñez Segurado
  • Marc Semino Malé
  • Michael Alonso Kenrick
  • Naiara Bautista Palau
  • Pilar Santos Martín

 S’ha facilitat a tot el personal treballador el document “Mesures de protecció i prevenció”  en el que s’indiquen els protocols, nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.

A l’apartat “Acció personalitzada i/o tutorial” queden recollits els horaris previstos en els quals cada mestre/a atendrà als seus/seves alumnes.

 

3. ALUMNAT

S’ha enviat un formulari a totes les famílies per tal de poder saber quin alumnat assistiria al centre aquest mes de juny.

Un cop les famílies han confirmat l’assistència dels seus fills/filles a l’escola, se’ls ha enviat el model de Declaració Responsable corresponent i el document “Retorn a l’escola Educació Infantil” o “Retorn a l’escola Educació Primària” (Veure Anex II a/b), segons etapa educativa, en el que s’hi indica:

 • Requisits que ha de reunir l’alumne/a per poder assistir a l’escola.
 • Malalties de risc per a la COVID-19
 • Obligatorietat de prendre la temperatura al nen/nena abans d’assistir a l’escola.
 • Obligatorietat de presentar la Declaració Responsable.
 • Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia compatible amb COVID-19.
 • Organització d’espais i grups.
 • Ús material escolar.

Nombre d’alumnes que assistiran de primària per cursos:

A l’apartat “Acció personalitzada i/o tutorial” queden recollit els horaris previstos perquè cada un dels/les alumnes vingui a l’escola.

 

 1. ORGANITZACIÓ ACCIÓ EDUCATIVA

S’havia previst utilitzar l’aula polivalent de l’edifici d’Educació Primària per acollir als 4 alumnes d’Educació Infantil que inicialment havien sol·licitat aquest servei. És una aula gran amb pissarra digital, en la qual s’hi havien de portar 4 taules d’infantil i algunes cadires. També s’havien preparat materials d’ús individual.

No hi ha prevista cap acció educativa amb l’alumnat d’Educació Primària.

 

 1. ACCIÓ PERSONALITZADA I/O TUTORIAL

HORARIS – PROFESSORAT – ALUMNAT

Es preveuen un mínim de 15 minuts entre cada una de les trobades perquè no hi hagi coincidència d’alumnes i professorat en els passadissos.

Les diferents reunions es realitzaran a l’aula corresponent al nivell que han tingut al llarg del curs.

Els/les tutors/es dels cursos de 1r, 4t i 5è de primària tenen previst fer tutories individuals amb alguns/es alumnes. Les de 5è no les podrà fer la seva tutora, ja que és persona amb condició de vulnerabilitat, en el quadre corresponent s’indica el mestre que les portarà a terme.

El tutor de 6è de primària té previst fer una tutoria amb un grup d’alumnes d’aquest curs. Aquesta es farà a la seva aula, la qual té dimensions suficients per a respectar les distàncies de seguretat.

Pel moment no tenim cap activitat concretada per a la setmana del 15 al 19 de juny però, degut la situació canviant en que ens trobem, no descartem la possibilitat de concertar alguna tutoria amb l’alumnat.

Del dia 8 al 19 de juliol, de dilluns a divendres i en horari de 9:00 a 13:00, sempre que no hi hagi cap activitat amb alumnes a l’escola, es farà atenció a famílies amb cita prèvia.

 

 1. COMPLIMENT DE LES CONDICIONS SANITÀRIES

Per tal de garantir les mesures de seguretat establertes, es seguiran les indicacions que es troben en l’annex 1 CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021.

Aquest article ha estat publicat en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *