PÍNDOLES FAMILIARS

Voleu ajudar els vostres fills en el seus estudis?
Amb aquesta idea sorgeix aquesta nova secció. Periòdicament, el dia 20 de cada mes o bé el primer dia hàbil després del dia 20, rebreu en el vostre correu electrònic alguna publicació ( enllaç, escrit,…) que us ajudi en aquesta tasca. També podreu veure en aquesta secció totes les “píndoles” que s’han tramès.

Us animem a fer-ne ús i a la vegada a compartir entre tota la comunitat aquelles coses què feu, què llegiu…. i us donen resultat.

Desitgem que aquesta sigui una eina útil i pràctica (seran documents breus) per ajudar-vos a millorar el rendiment acadèmic del vostre fill/a.
pildora