Reflexions sobre tecnologia més enllà dels tòpics

Començo aquest blog amb algunes reflexions a l’entorn de la tecnologia.

Quan pensem en tecnologia de seguida ens poden venir a la ment els aparells i ginys més sofisticats; també podem, des d’una perspectiva històrica, fer un repàs de les grans fites i invents assolits per grans homes, enginyers o mecànics, que van suposar una autèntica revolució i progrés per a la humanitat. Per altra banda, es pot tenir un punt de vista més aviat distant o, fins i tot, molest envers la tecnologia. Considerar-la com una mena de mal trangol que cal mínimament conèixer per a poder-se desenvolupar en un món cada cop més tecnificat i poder aprofitar els seus avantatges.

Doncs bé, algunes idees que em venen al cap són:

1- La tecnologia ha acompanyat l’home des de l’inici de l’espècie ( fins i tot abans), de manera que no es pot separar humanitat i tecnologia. L’home que es vesteix, que viu en un habitacle, que domina el foc, que utilitza tota mena d’objectes és home-tecnòleg:

What is technology? Technology is less an alienating activity than a practical way to interact in a practical manner tot the world around us.

Technology has been with human beings from the beginning. In fact, the predecessors of the homo sapiens  used technological objects, even some animals like apes can use some tools to facilitate themselves some specific tasks.

2- La tecnologia és també la tasca anònima i desconeguda de petits savis i artesans que des dels inicis han anat acumulat coneixement i experiència que han permès a grans erudits fer els seus descobriments i postulats. Arquímedes coneixia l’obra d’Euclides perquè algun egipci havia aconseguit fixar l’escriptura en un papir, algun artesà grec havia estat capaç de construir un vaixell prou robust per fer grans viatges i un pilot fenici era capaç de navegar i orientar-se dia i nit a través de la mar. Els oficis més simples i, aparentment banals, contenen una gran saviesa, sovint negligida.

“El estudiante no debe avergonzarse de entrar en los talleres y factorías, ni de interrogar a los obreros para enterarse de los pormenores de sus oficios”. Juan Luis Vives, Tradendis Disciplinis

3- L’aversió a la tecnologia i l’acusació que sovint se li fa com a portadora de desgràcies, alienant i, fins i tot, deshumanitzadora sovint neix d’una concepció massa disciplinar i contraposada del saber. No està escrit enlloc que no es pugui ser filòsof i tecnòleg, poeta i mecànic o pintor i informàtic. Tot són tasques humanes i, si es fan a fi de bé, humanitzadores. Tecnologia no és, ni està destinada ser, necessàriament, sinònima de tecnocràcia o “tecnoconsumista”.

Every philosopher has the ability to be a good mechanic.” Ramon Llull

Ramon Llull (1232-1316) was a philosopher who also stood out in arts, literature, science and technology. This controversial man, admired and scorned by some of the most enlightened minds in European culture, has acquireith others.

He invented a new importance in the current debate on the ways of knowledge with a method that consists of a complex mechanism of geometrical shapes and symbols that combine letters and concepts. Known as the Ars combinatoria, it was heralded as a new branch of learning with universal aspirations. The use of this mechanism, which posited the unity of the various branches of knowledge of the time, was intended to lead to peace between the religions by means of deduction, demonstration and dialogue. Llull sought to establish a complex model of reality that encompassed the world, humankind and God as if in a vast web.

(extracted from The Thinking Machine: Ramon Llull and the “ars combinatoria”: http://www.cccb.org/en/exhibitions/file/the-thinking-machine/223672 )