1st Grade: Diary test

For next Monday 27 of March, the 1st graders have to study the last page of their diaries. They have to know all the sentences and memorize them. We do that because we want that they memorize this structures. I will give them a white piece of paper and they will have to write what they remember. They will correct themselves their work. The importance is not the mark. They are very motivated with this methodology!

Pel proper dilluns 27 de març els alumnes de 1r han d’estudiar la última pàgina del seu diari. Ells han de memoritzar les frases tal i com les han escrit. Fem això perquè volem que memoritzin aquestes estructures. Els hi donaré un full de paper i ells hauran d’escriure el que recordin. Ells mateixos es corregiran el seu propi paper. Recordeu que la nota no té importància i que ni tan sols ells la sabran. Ells estan molt motivats amb aquesta metodologia per tant cal que entre tots donem importància a allò que fan. 

Thank you very much!

What is “Diary”?

Diary is a new methodology to learn English that we are testing in 1st and 2nd grade. The aim of this project is to write in a notebook thinks that happen every day.  When the kids know how to write it’s because they are able to speak and to communicate these words. Here you have a link if you want to know more about that:

http://xaromas.com/

communicate-word-written-tiles-wooden-surface-45536766

Diari és una nova metodologia per aprendre anglès. Actualment, ho estem provant a 1r i 2n de primària. L’objectiu d’aquest projecte és que els alumnes comuniquin i expressin allò que vulguin i que ho escriguin a la seva llibreta. Quan un nen és capaç d’escriure a la seva llibreta és perquè és capaç de comunicar-ho. Els alumnes són els que es corregeixen a ells mateixos sense esborrar, només escrivint la correcció amb un altre color. Si voleu més informació sobre el projecte no dubteu en consultar la pàgina web de la Xaro Mas:

http://xaromas.com/

AFRICA: Animal’s project

During this week we have started a new project based on African animals. Every child has an animal and they have to investigate what they eat, where they live…

Recordatori famílies: és molt important que tots els alumnes portin les fotografies ja sigui en format digital o imprès ja que sinó no poden participar en les activitats.

IMG_0551 IMG_0552

 

AFRICA: AFRICAN ANIMALS

HOMEWORK 9th May:

 PHOTO: AFRICAN ANIMAL (………….) ONLY ONE PICTURE. (10x15CM)

1.ZEBRA: LICIA

2.ELEPHANT: ANGELA

3.LEOPARD: UNAI

4.LION: NOEMÍ

5.GIRAFFE: NEREA

6.RHINO: GERARD

7.MEERKAT: CARLA

8.HIPPO: LUCÍA

9.CHEETAH: LAIA

10.HYENA: SARA

11.CAMEL:MARIONA

12.BUFFALO: NAHUM

13.WILDEBEEST: DARIA

14.VERVET MONKEY: SAIDA

15.ELAND: LIDIA

16.GAZZELE: CLÀUDIA

17.VULTURE: MARC

18.GORILLA: JOEL R.

19.CHIMPANZEE: ALEX

20.MANDRILL: NINI

21.AARVACK: JOEL D.

22.OSTRICH: MIGUEL

23.WARTHOG: ARIANA