1st Grade: Diary test

For next Monday 27 of March, the 1st graders have to study the last page of their diaries. They have to know all the sentences and memorize them. We do that because we want that they memorize this structures. I will give them a white piece of paper and they will have to write what they remember. They will correct themselves their work. The importance is not the mark. They are very motivated with this methodology!

Pel proper dilluns 27 de març els alumnes de 1r han d’estudiar la última pàgina del seu diari. Ells han de memoritzar les frases tal i com les han escrit. Fem això perquè volem que memoritzin aquestes estructures. Els hi donaré un full de paper i ells hauran d’escriure el que recordin. Ells mateixos es corregiran el seu propi paper. Recordeu que la nota no té importància i que ni tan sols ells la sabran. Ells estan molt motivats amb aquesta metodologia per tant cal que entre tots donem importància a allò que fan. 

Thank you very much!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *