Recordar que és obligatori que els alumnes portin la seva targeta sanitària. La targeta la guardaran els respectius tutors durant les colònies i seran retornades a l’autocar breus moments abans d’arribar a l’escola.
Sense la targeta NO es pot venir de colònies.