Archive for novembre, 2017

Fotografies de Nadal

0
Aquest divendres 17 de novembre, durant el matí, es faran les fotografies de Nadal. Això no afectarà a l’activitat de Natació.

Novetats sobre qualificacions

1
Primer de tot, informem que la pàgina web i la plataforma ja estan en funcionament de nou després de les reformes. Els professors començarem a penjar les qualificacions de les feines. Respecte això, volem informar d’una novetat.
Com vau poder veure a les notes de final del curs passat, les assignatures estaven dividides en apartats anomenats dimensions. A partir d’ara, es qualificarà les diferents feines per dimensions. Això es notarà a les “activitats amb nota” (el que tots coneixíem com a “control”) ja què abans s’entregava amb una nota i ara s’entregarà amb 3, 4 o 5 notes (una per cada dimensió treballada).
Cada professor decidirà el grau d’importància de cada dimensió tenint en compte els continguts de cada dimensió i el que es treballa en aquell trimestre. Així que, una assignatura com llengua catalana, que té 5 dimensions, una d’elles pot valer un 40% o un 5% i no fent una mitjana arítmetica (en aquest cas un 20% cada dimensió). A continuació teniu les dimensions de cada matèria:
CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS

1.comunicació oral  2.comprensió lectora  3.expressió escrita  4.literària  5.plurilingüe i intercultural

MATEMÀTIQUES 1.resolució de problemes  2.raonament i prova  3.connexions  4.comunicació i representació.
MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 1.món actual  2.salut i equilibri personal  3.tecnologia i vida quotidiana  4.ciutadania
PLÀSTICA I MÚSICA 1.percepció, comprensió i valoració  2.interpretació i producció  3.imaginació i creativitat
EDUCACIÓ FÍSICA 1.activitat física  2.hàbits saludables  3.expressió i comunicació corporal  4.joc motor i temps lleure
RELIGIÓ I ÈTICA 1.personal  2.interpersonal  3.social
Si voleu conèixer més cada dimensió de cada assignatura, us adjuntem el document on les explica:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-educacio-primaria.pdf

 

 

Piscina divendres 10 de novembre

0
Aquests dies s’ha comentat que el proper divendres dia 10 de novembre els alumnes de l’escola sortiran durant el matí per assistir a una activitat de danses i balls. Els alumnes del cicle mitjà NO aniran a aquesta activitat ja que tenim natació. Els alumnes que no realitzin natació aquell dia, com es queden a l’escola amb altres professors, acompanyaran als grups a l’activitat de danses i balls.
Go to Top