El fotomuntatge publicitari, engany o il·lusió?

 

Aquesta activitat va dirigida als alumnes de 4t d’ESO que fan l’optativa de visual i plàstica. Treballarem en petit grup, de dos o tres alumnes com a màxim.

L’artista triat és en Josep Renau i aprofitarem els seus fotomuntatges per a aprofundir* en el món de la publicitat com a mitjà de comunicació de masses.

*Els diferents tipus d’anuncis (de producte, institucionals, de serveis,…) i els diversos recursos i estratègies publicitàries (la repetició, comparació,…) ja les hem treballat en cursos anteriors.

Farem una primera aproximació a l’artista demanant l’alumnat que faci una recerca d’imatges dels seus fotomuntatges. Se’ls hi demanarà que triïn una imatge i que en facin una anàlisi objectiva i subjectiva del seu missatge. Aquesta recerca sens dubte ens conduirà a una primera trobada amb l’art del fotomuntatge publicitari a partir de la qual intentarem resoldre la següent qüestió:

El fotomuntatge publicitari, engany o il·lusió?the-naval-museum-of-alberta-billboard-small-69109

 •  

 

 

 

 

 

 

 

pelota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d’obrir un petit debat sobre el fotomuntatge publicitari visionarem i comentarem diversos anuncis resolts amb aquesta tècnica, els compararem amb el treball artístic d’en Josep Renau i tot plegat ho tindrem com a referent per a posteriorment dur a terme la següent activitat:

 • Hauran de dissenyar un anunci de premsa amb la tècnica del fotomuntatge. Per a fer-ho hauran de prendre com a punt de partida un o diversos anuncis que hauran trobat en diaris o revistes i modificar, afegir, treure, adaptar els elements de la imatge o imatges dels anuncis originals per tal de crear la seva pròpia. Abans de començar però hauran de considerar els següents aspectes:

 1. Quin tipus d’anunci volen dissenyar (de producte, de serveis, institucional).

 2. A quin públic va dirigit.

 3. Quin missatge volen donar.

 4. Quin o quins recursos publicitaris faran servir.

A partir d’aquí, després d’haver-los pautat el format i la forma i data d’entrega començaran a treballar en els seus projectes.

Treballarem a l’aula d’informàtica i/o amb els portàtils amb qualsevol programa de tractament d’imatges, Corel Draw, Gimp, Photoshop.

Criteris d’avaluació:

A l’hora d’avaluar la feina dels/ de les alumnes es tindran en compte els següents aspectes:

Els/les alumnes han estat capaços/ces de:

 1. Dissenyar un anunci publicitari mitjançant la tècnica del fotomuntatge seguint els criteris establerts per la professora.

 2. Comunicar allò que pretenien: el missatge final coincideix plenament amb la intenció primera.

 3. Crear una imatge que comunica per si sola a quin “target” va dirigit l’anunci.

 4. Incloure diferents recursos i estratègies que afavoreixen la interpretació correcta del seu missatge publicitari.

 5. De crear una composició equilibrada, o no, si aquesta fóra la intenció.

 6. Fer una utilització intencionada del color.

 7. D’aprofitar al màxim el temps a l’aula i a casa i mostrar interès per la feina.

 8. De treballar en grup d’una manera ordenada i respectuosa.

 9. Ser puntuals en el lliurament de la feina.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *