Pensament computacional, programació i robòtica

Pensament computacional

L’any 1980 Seymourt Papert va introduir el terme “pensament computacional”en el seu llibre “Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas” (traduït a l’espanyol com “Desafío a la mente”). El 1996, el mateix Papert, va fer una exposició de la idea en un context d’aprenentatge de les matemàtiques en el seu article “An exploration in the space of mathematics educations”.

No va ser fins l’any 2006 que Jeannette Wing va popularitzar el concepte de pensament computacional en l’àmbit de la investigació educativa i psicològica, publicant l’article Computational thinking a la revista “Communications of the ACM” en què defensava que aquesta nova competència hauria de ser inclosa en la formació de tots els nens i nenes, ja que representa un ingredient vital de l’aprenentatge de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. Però, què és el pensament computacional (PC)?

En paraules de la pròpia Wing “el pensament computacional (PC) implica resoldre problemes, dissenyar sistemes i comprendre el comportament humà, fent ús dels conceptes fonamentals de la informàtica”. És a dir, que l’essència del pensament computacional és pensar com ho faria un científic informàtic quan ens enfrontem a un problema.

Les característiques del pensament computacional (PC) reformulen problemes descomponent-los en segments més petits i manejables. Aquestes estratègies permeten als estudiants transformar problemes complexos en procediments de múltiples passos que no només són més fàcils d’examinar, sinó que també constitueixen una manera més eficient de pensar.

La Societat Internacional de la Tecnologia a l’Educació (ISTE) i l’Associació de Professors d’Informàtica (CSTA), en col·laboració amb líders del món de la investigació i l’educació superior, la indústria i l’educació primària i secundària han redactat una definició operativa que descrigu amb precisió les característiques essencials del pensament computacional i ofereix un marc de treball i un vocabulari comú amb el qual els professionals de l’educació poden treballar.

Altra definició de Berry, M.(2014). Computational Thinking in Primary School i
Selby, C. & Woollard, J. (2014). Refining and understanding Computational Thinking

Grup PeCoFiM de la Universitat de Girona

https://pecofim.wixsite.com/pecofim/

El següent vídeo argumenta com les transformacions generades per les TIC a la societat fan urgent que els estudiants desenvolupin noves habilitats, incloent les de pensament computacional. Amb exemples, s’explica amb claredat perquè els estudiants han d’entendre com, quan i en quines circumstàncies, les computadores i altres eines digitals ajuden a resoldre problemes.

Programació

Per què cal que els nostres alumnes aprenguin a programar

http://diarieducacio.cat/per-que-cal-que-els-nostres-alumnes-aprenguin-a-programar/

Niños programadores: para qué sirve la enseñanza de programación en las escuelas

https://www.eldiario.es/tecnologia/diario-turing/ninos-programadores-ensenanza-programacion-escuelas_1_4697523.html

Evidencias científicas de los beneficios de aprender a programar desde infantil

http://programamos.es/evidencias-cientificas-de-los-beneficios-de-aprender-a-programar-desde-infantil/

Robòtica educativa

Segons el termcat la robòtica educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinari que fa ús de robots com a fil conductor transversal per a potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències dels alumnes.

Avantatges i inconvenients del treball a l’aula


A tenir en compte abans d’adquirir nou material