5. VIDEOS

Aquí podreu trobar una recopilació dels vídeos que hem anat fent durant el campus de manera aleatòria en els diferents camps de competició.

Esperem que us agradin, per a que no trigin tant en carregar-se els hem pujat amb una qualitat mitjana.

Encara que els pares esteu convidats a veure el campus aquests vídeos serveixen per a que els pares que no puguin vindre també vegin que fan els seus fills.

Els dos camps de competició que utilitzem durant el campus tenen diferents reptes i a la vagada diferents nivells de dificultat, del que és tracta es que vagin aprenen dels errors i rectificar amb les seves pròpies decisions el que han de modificar per aconseguir-ho.

VIDEOS I OBJECTIUS DE LES PROVES

Campionat de sumo entre els alumnes de secundària.

 

Campionat de sumo entre els alumnes de secundària.

 

Campionat de sumo entre els alumnes de secundària.

 

Campionat de sumo entre els alumnes de secundària.

 

Campionat de sumo entre els alumnes de secundària.

 

Campionat de sumo entre els alumnes de secundària.

 

Campionat de sumo entre els alumnes de secundària.

 

Campionat de sumo entre els alumnes de secundària.

 

Proves combinades realitzades pels alumnes de secundaria. En aquest cas havien de obrir un mecanisme del qual sortia una peça i havien d’agafar la peça i portar-la a la base.

 

Proves combinades realitzades pels alumnes de secundaria. En aquest cas havien d’empenyer una peça per activar un altre mecanisme que feia caure una peça des de l’altre extrem. La dificultad és que havien d’activar el mecanisme a la vagada per agafar la peça.

 

Proves combinades realitzades pels alumnes de secundaria. En aquest cas havien de fer caure una ximeneia per obtenir la peça que havien de portar a la base.

 

Proves combinades realitzades pels alumnes de secundaria. En aquest cas havien d’empenyer una peça per activar un altre mecanisme que feia caure una peça des de l’altre extrem. La dificultad és que havien d’activar el mecanisme a la vagada per agafar la peça.

 

Proves combinades realitzades pels alumnes de secundaria. En aquest cas havien de fer caure una ximeneia per obtenir la peça que havien de portar a la base.

 

 

Proves combinades realitzades pels alumnes de secundaria. En aquest cas havien de fer caure una ximeneia per obtenir la peça que havien de portar a la base.

 

Objectiu. Portar els contenidors a una zona del camp.

 

Agafar uns contenidors per portar a la base i després a una altra zona del camp.

 

Prova de nivell. Havien d’agafar una peça que estava a l’atre punta del camp i portar-la a la base.

 

Treure unes peces de dintre d’una altre peça per agafar-les posteriorment.

 

 

 

Objectiu:agafar les peces i portar-les a la base.

 

Fer caure a sobre del camió un contenidor.

 

Fer caure a sobre del camió un contenidor.

 

Objectiu:agafar les peces i portar-les a la base.

 

Portar uns animals a dintre de l’àrea d’un cercle.

 

Objectiu:agafar les peces i portar-les a la base.

Han d’agafar el motor d’un cotxe que es troba a la base i portar-lo fins on es troba el cotxe, a més a més han de precisar el lloc on va situat, en aquest cas casi ho aconsegueixen.

 

Proba combinada, han d’agafar dos contenidors i portar-los fins a una altra zona del camp, en aquest cas han aconseguit la primera part, encara que durant la setmana havien aconseguit les dos parts.

 

Projecte aconseguit pels alumnes avançats de l’eso, la construcció d’un elefant amb moviment i so inclosos, després d’aconseguir-ho ensenyen el resultat als altres alumnes del camp més petits.

 

Funcionament de l’elefant fet pels alumnes de l’eso. En aquest cas agafa un objecte amb la trompa, i després el deixa.

 

Portar un porquet que es troba a la base a la zona designada en el camp, el porquet ho porten entre les rodes heu de posar molta atenció.

 

Funcionament de l’elefant fet pels alumnes de l’eso. En aquest cas camina endavant i enrrere.

 

L’objectiu d’aquesta prova és desplaçar un recipient fins a un lloc delimitat del camp amb la dificultat de què la peça que va dins no s’ha de bellugar.

 

Portar un porquet que es troba a la base a la zona designada en el camp, en aquest cas per portar el porquet han construït amb unes peces un sistema que els ajuda a reconduir-lo.

 

L’objectiu d’aquesta prova és desplaçar un recipient fins a un lloc delimitat del camp amb la dificultat de què la peça que va dins no s’ha de bellugar.

 

Aquesta prova combina dos proves, una és baixar una tanca, i l’altre més complicada és treure unes peces que es troben a dins d’un mecanisme prèviament a deixat per l’altra banda un calaix per a poder recollir-les després.

 

Prova combinada que també té la seva dificultat, ha de deixar una abella a dalt de la casa i a la mateixa vagada agafar la mel que surt per la part de sota de la casa, és olt ràpid i la mel costa e veure a primera vista com l’agafen, es una peca groga petita.

 

Tot no surt a la primera, per això també posem algun vídeo d’aquest tipus, és la forma d’aprendre dels errors i fer la frustració positiva per poder avançar.

 

Colocació d’una caixa per agafar unes peces que hem vist en un vídeo anterior.

 

Objectiu: col·locar una sargantana que es troba a la base al damunt d’una paret sense que caigui, d’una punta a l’altra del camp.

 

Objectiu baixar un tanca al passar el robot pel damunt.

 

Tot no surt a la primera, per això també posem algun vídeo d’aquest tipus, és la forma d’aprendre dels errors i fer la frustració positiva per poder avançar.

 

Projecte realitzat pels alumnes de l’eso, costrucció d’un gos amb moviment i so.

 

Transportar dos animals i deixar-los al dintre del perímetre d’un cercle.

 

Alumnes de l’eso. Combat de robots. Estirar la corda amb un robot dissenyat per fer la prova.

 

Agafar un peça i portar-la a la base. Aquesta peça s’ha tret abans amb el disseny d’una altra prova.

 

Transportar dos animals i deixar-los al dintre del perímetre d’un cercle.

 

Bona prova per començar amb una dificultat baixa per agafar confiança, s’ha de portar la persona a una zona determinada per fer funcionar la màquina.

 

Objectiu, activar el mecanisme groc de la màquina i tornar a la base.

 

Prova de dificultat, han de transportar totes les peces negres i posar-les a un contenidor que es troba a l’altra banda del camp i tornar a la base.

 

Prova de dificultat, han de moure un camió a través d’una guia i fer caure un contenidor groc sobre el camió.

 

Una altra versió de com transportar totes les peces negres al contenidor, una realitat més de què una mateixa prova es pot solucionar de diferents maneres i amb diferents dissenys. Molt bé!