2. OBJECTIUS

L’objectiu del actual campus de robòtica, és introduir al nen en el món de la ciència i la tecnologia d’una manera divertida en la qual pugui aprendre diferents parts de les diferents branques de la ciència com poden ser les matemàtiques o la física però d’una forma practica veien que es poden plantejar problemes que els mateixos poden solucionar a més a més de fomentar la creativitat, la iniciativa i el treball tan individual com en grup.

METODOLOGIA I TALLERS

Des del primer dia els nens i nenes treballen per equips per superar diferents reptes. El fet de presentar aquest campus com la solució conjunta de reptes aporta els següents valors:

–  Motivació.

–  Competitivitat.

–  Integració de totes les accions amb un fil argumental.

–  Confiança i joc net.

–  Treball en equip.

Els tallers s’estructuren en tres parts:

  • Presentació d’un repte.
  • Construcció de solucions.
  • Aplicació i resolució.

QUÈ BUSQUEM EN CADA REPTE EL REPTE

•Treball en equip per buscar solucions creatives

•Reconeixement del treball realitzat i de la seva creativitat

Aquests tallers es realitzen en espais especialment creats per motivar als participants que utilitzen equipament i mobiliari LEGO. Per això, les nenes i nens hauran de dissenyar, construir i posar en marxa diferents prototips que els permeti superar el repte plantejat i avançar en l’aprenentatge.

Mitjançant el repte que els hi plantegem, les nenes i nens hauran de resoldre un conjunt de proves i situacions utilitzant el seu enginy, creativitat i habilitats manuals.

Cada prova té un objectiu, materials propis i metodologia ben definida així com un sistema propi de valoració del treball realitzat.

NENSEV3

Els tallers es duen a terme com si els participants fossin enginyers que han de buscar solucions reals als problemes plantejats. No són simples usuaris o observadors sinó que participen activament a la solució del problema.

 QUE APENDRAN ELS ALUMNES EN AQUEST CAMPUS

Durant aquests campus, nens i nenes per igual fomenten el seu enginy, creativitat i capacitat d’innovació, analitzen i comprenen els problemes mediambientals actuals i aprenen a prendre decisions i avaluar el seu impacte. Els tallers desenvolupen diferents valors d’aprenentatge:

TALLERS DE ROBÒTICA:

–  Desenvolupament de solucions, seleccionar, construir, provar i avaluar.

–  Aprendre a comunicar-se, compartir idees i treballar junts.

–  Experiència pràctica amb sensors, motors i unitats intel·ligents.

–  Comprensió del llenguatge de programació.

FOMENT DE COMUNICACIÓ:

–  Comunicar-se de manera més efectiva.

–  Dona veu per igual a tots els estudiants.

–  Millora les habilitats creatives i el pensament crític.

–  Millora la resolució de problemes.

–  Utilitza les noves tecnologies de comunicació.

Per això hem creat un blog on poder penjar el treball que es realitza durant el campus tecnològic i facilitar d’aquesta manera les impresions dels seus participants així com dels educadors.