Isotools

Isootols és una aplicació de gestió que utilitza l’Institut Comte de Rius per a facilitar al professorat l’accés a la documentació interna del centre.