WIMS

En el marc del Curs TAC a l’aula, formació interna de centre, el professor Manel Querol va venir a l’Institut Comte de Rius per a formar el nostre professorat sobre el WIMS, un entorn virtual d’ensenyament i d’aprenentatge alternatiu al Moodle però pensat eminentment per a les ciències i molt especialment les matemàtiques.