Implementació aula de metodologies, productes finals i sistemes d’avaluació

En aquesta sessió hem treballat diferents recursos, metodologies, productes finals i sistemes d’avaluació per tal de poder-los aplicar a la implementació del projecte a nivell d’aula i centre.
Dins les metodologies, cal destacar el Design Thinking, com a producte final el Google Sites i com a eina d’avaluació el Corubrics.